لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۱۸:۰۴

رباتی يکساعته يک کتاب هزار و صد صفحه ای را ورق مبزند؛ ميخواند؛ و بصورت ارقام کامپيتری در مياورد


«ربات»ی نوشته های کتابها را بصورت ارقام کامپيوتر (ديجيتال) در مياورد، و دسترسی عموم را به اين مطالب مندرج در اين کتابها گسترش ميدهد.

در دانشگاه «استانفورد» کاليفرنيا رباتی وجود دارد که ماموريت جديدی به او محول شده است. او کتابهای اين کتابخانه را با سرعت زيادی ميخواند و همزمان آنها را بصورت ارقام کامپيوتر در مياورد که نشانگر ديگری از انقلاب معجز آسای تکنولوژی ديجيتال است.

سرعت کار اين «ربات» تا حدی است که قادر يک کتاب هزار و صد صفحه ای را ظرف يکساعت ورق بزند؛ بخواند؛ و بصورت ارقام کامپيتری در بياورد.

«مايکل کلر» کتابدار کتابخانه دانشگاه استانفورد ميگويد ما بکمک اين رباط در نظر داريم هشت ميليون کتابی را که در حال حاضر در کتابخانه داريم بتدريج بصورت ارقام کامپيوتری در آوريم و تلاش ميکنيم هرچه زودتر اين اطلاعات را در اختيار عموم قرار دهيم.

«بيل لفورجی»، مدير کتابخانه کنگره آمريکا، ميگويد تبديل کتاب به ارقام کامپيوتری در سابق کاری مشکل و خسته کنند بود که باعث ميشد شمار کتابهای قابل دسترس عموم را در «اينترنت» محدود سازد، ولی اين ربات جريان را دگرگون کرده است، و حال ما بکمک «اينترنت» ميتوانيم اين اطلات را بصورتهای گوناگون در اختيار عموم بگذاريم.

XS
SM
MD
LG