لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۱۵:۳۶

آمريکا گزارشهای مربوط به انتقال محرمانه تروريست ها را مردود اعلام کرد


آمريکا گزارش جديد يک سازمان عمده مدافع حقوق بشر را دراروپا که حاکی است ۱۴ کشور اروپائی درمورد انتقال محرمانه تروريست های مظنون به چند کشوراروپائی وزندانی ساختن آن ها درزندان های مخفی با سازمان سيای آمريکا همکاری داشته اند، مردود دانست. سخنگوی وزارت امورخارجه آمريکا روزچهارشنبه اظهارداشت گزارش شورای اروپا مبتنی برحقايق نيست وهمان ادعاها و سوء ظن های سابق را تکرارکرده است.

درگزارش آمده است احتمالا لهستان ورومانی به سازمان سيا اجازه داده بودند که زندان هائی سری را درخاک اين دوکشور برپا کند.

درگزارش همچنين آمده است چند کشوراروپائی ديگرنيز با صدوراجازه عبورمحرمانه زندانيان ازخاک خود که دراصطلاح ازآن به عنوان " تحويل" ياد می شود، ممکن است به نقض حقوق انسانی متهم شوند.

تونی اسنو سخنگوی کاخ سفيد روزچهارشنبه اذعان کرد که واشنگتن اقدام به " تحويل" کرده است، اما شکنجه زندانيان را ازسوی آمريکا ويا اعزام آن ها را به هرکشورديگری که شکنجه را تجويزمی کند، تکذيب کرد.

کليه کشورهائی که درگزارش ازآن ها نام برده شده است، اِعمال هرگونه تخلف را تکذيب کرده اند.

XS
SM
MD
LG