لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۲۱:۵۸

تاسف سازمان ملل واتحاديه آفريقا ازخوداری امضای قرارداد صلح دارفور توسط دو گروه شورشی


اتحاديه آفريقا وسازمان ملل متحد ازاين که دوگروه شورشی منطقه دارفور درسودان مهلت مربوط به امضای قرارداد صلح اين منطقه آشوب زده را رعايت نکرده اند، " عميقا ابرازتاسف کردند."

آلفا عمر کوناره Alpha Oumar Konare رئيس کميسيون اتحاديه آفريقا روزپنجشنبه با انتشاربيانيه ای ، ازاين که " نهضت عدالت وبرابری" و يک جناح وابسته به " ارتش آزادی بخش سودان" قرارداد صلح دارفور را امضا نکرده اند، ابراز تاسف کرد.

کوفی عنان دبيرکل سازمان ملل متحد نيز ابراز تاسف کرد و اظهارداشت برای اتخاذ اقدامات احتمالی ديگری با اتحاديه آفريقا تماس خواهد گرفت.

درهمين حال ۶۲ برنده جائزه نوبل روزپنجشنبه با ارسال نامه ای برای رهبران چند سازمان جهانی، خواستاراستقرارسپاهيان حافظ صلح سازمان ملل متحد دردارفورشدند.

برندگان جائزه صلح همچنين از پرزيدنت بوش خواستند نماينده ويژه ای را برای همکاری با دولت سودان وجناح های شورشی دردارفورتعيين کند.

XS
SM
MD
LG