لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۱۲:۵۰

دبيرکل سازمان ملل دولت های اسرائيل ولبنان را به خاطراجتناب از گسترش دامنه خشونت ستود


يک روزپس ازشديدترين برخورد مرزی درلبنان درچند سال گذشته ميان اسرائيل وچريک های حزب الله، کوفی عنان دبيرکل سازمان ملل متحد دولت های اسرائيل ولبنان را به خاطراجتناب از گسترش دامنه خشونت ستود.

آقای عنان دراظهارات روزدوشنبه خود همچنين از دولت لبنان خواست اِعمال زور وخشونت را درداخل قلمرو خود تحت کنترل درآورد.

زد وخوردهای روزيکشنبه پس ازآن آغازشد که چريک های وابسته به گروه افراطی واسلامگرای حزب الله ازمواضع خود درلبنان يک پايگاه هوائی وچند پاسگاه مرزی اسرائيل را زيرآتش قراردادند. اسرائيل با حملات هوائی وشليک توپخانه سنگين، به حملات حزب الله پاسخ داد وچندين موضع نظامی حزب الله را منهدم ساخت. دراين زد وخوردها دوتن ازچريک های حزب الله کشته شدند و دوسرباز اسرائيلی مجروح گرديدند. دوغيرنظامی لبنانی نيزمجروح شدند.

نيروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد مقررات آتش بس را به مورد اجرا گذارده اند، اما يک مقام بلندپايه وابسته به نيروی موقت سازمان ملل متحد درلبنان می گويد منطقه همچنان متشنج است.

XS
SM
MD
LG