لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳ ایران ۰۷:۲۰

توصيه ژنرال آمريکائی به تفنگداران دريائی مستقردرعراق برلزوم پيروی از مقررات بين المللی


درحالی که تحقيقگران نظامی آمريکا درحال تحقيق هستند که آيا تفنگداران دريائی آمريکا بدون آن که ضرورتی وجود داشته باشد غيرنظاميان عراقی را درجريان دوحادثه به قتل رسانده اند يا نه، يکی از مقامات بلندپايه سپاه تفنگداران دريائی آمريکا راهی عراق است تا به نيروهای سپاه خود توصيه کند تنها هنگامی متوسل به زور و نيروی مرگبار شوند که قابل توجيه باشد.

دراعلاميه روزپنجشنبه سپاه تفنگداران دريائی آمريکا آمده است ژنرال مايکل هگی Michael Hagee به تفنگداران دريائی آمريکا درعراق يادآوری خواهد کرد که موظف هستند دراجرای يک ماموريت، زور و نيرو را فقط به ميزانی که ضرورت دارد اِعمال کنند.

ژنرال هگی طی سخنانی که برای سفر وی آماده شده است و پيشاپيش عزيمت وی انتشاريافت، اظهارداشت تفنگداران دريائی آمريکا بايد ازقوانين و مقررات بين المللی زمان جنگ تبعيت کنند.

وی همچنين اظهارداشت تفنگداران دريائی وظيفه دارند ازافراد غير رزمنده ای که درميدان جنگ با آن ها برخورد می کنند، حفاظت به عمل آورند.

دراعلاميه سپاه تفنگداران دريائی آمريکا آمده است که ژنرال هگی درباره هيچ يک ازدوحادثه ای که هم اکنون دردست تحقيق است، صحبت نخواهد کرد.

XS
SM
MD
LG