لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۰۷:۴۸

هشدارسازمان ملل برخطرقحطی وگرسنگی درشاخ آفريقا که میتواندمليونها قربانی داشته باشد


يک مقام سازمان ملل متحد می گويد هشت ميليون قربانی خشکسالی درشاخ آفريقا درخطرقحطی وگرسنگی قراردارند، اما هنوزهم برای جلوگيری ازفاجعه فرصت باقی است.

کيل ماگنه بوندويک Kjell Magne Bondevik فرستاده ويژه سازمان ملل متحد به منطقه شاخ آفريقا به دنبال ديدارخود ازجيبوتی، اريتره، اتيوپی، کنيا وسومالی، اين نظر را برای خبرنگاران در ژنو ابرازداشت.

آقای بوندويک گفت بسياری ازافراد ساکن کشورهای مورد بازديد وی دچارسوء تغذيه هستند و به کمک های فوری نيازدارند.

آقای بوندويک افزود تنها راه پايان دادن به چرخه خشکسالی و قحطی، برقراری پروژه هائی است که کمک می کند تا مردم خود به نيازمندی های خويش رسيدگی کنند، پروژه هائی مانند احداث جاده و حفرچاه.

آقای بوندويک دراجرای يک برنامه سازمان ملل متحد برای جمع آوری بيش از ۸۰۰ ميليون کمک جهت منطقه شاخ آفريقا، هم اکنون درحال بازديد ازپايتخت های اروپائی است.

XS
SM
MD
LG