لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۲۱:۰۷

اتحاد بزرگترين حزب مخالف دولت اتيوپی با شورشيان آن کشور


بزرگترين حزب اپوزيسيون اتيوپی اتحاديه ای با چهارگروه شورشی اين کشورتشکيل داد.

داود عيسی آيانا رئيس اتحاديه جديد درمصاحبه ای با صدای آمريکا اظهارداشت هدف گروه، برقراری عدالت، برعهده گرفتن نمايندگی مردم ويک روند راستين دمکراتيک دراتيوپی است. آقای داود افزود گروه جديد که به آن " اتحاديه برای آزادی ودمکراسی" نام داده شده است، خواستارآن است که کنفرانسی با شرکت تمامی گروه ها دراتيوپی برای حل مشکلات کشورتشکيل شود.

آقای داود ابرازاميدواری کرد که حزب حاکم اتيوپی نيزدراين کنفرانس شرکت کند.

اتحاديه، گروه اپوزيسيون اتيوپی موسوم به ائتلاف برای وحدت ودمکراسی وهمچنين گروه های شورشی را که برای کسب حقوق بيشتری جهت جوامع اورومو و سومالی اتيوپی مبارزه می کنند، دربرمی گيرد.

آقای داود اذعان کرد که اعضای اتحاديه جديد درگذشته خواستاريک راه حل نظامی برای حل مشکلات اتيوپی بودند، اما وی دولت اتيوپی را مسئول گرايش گروه ها به مبارزه مسلحانه دانست.

XS
SM
MD
LG