لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۵ تیر ۱۴۰۳ ایران ۱۰:۵۶

آغاز بحث عمومی سنای آمريکا پيرامون اصلاح قوانين مهاجرت


يک روزپس ازسخنرانی پرزيدنت بوش که طی آن از قانونگذاران خواست لايحه ای را متضمن اصلاحات جامعی درقوانين مهاجرتی مورد تصويب قراردهند که امنيت مرزی واشتغال کارگران خارجی را دربرگيرد، سنای آمريکا بحث عمومی خود را درزمينه اصلاح قوانين مهاجرتی آغازکرد.

مجلس سنا درجلسه روزسه شنبه خود عليه حذف برنامه کارگران مهمان رای داد.

اين يکی از چندين اصلاحيه ای است که سنا کوشش می کند تا پيش از پايان ماه جاری تصويب لايحه مربوط به آن ها را قطعيت بخشد.

لايحه ای را که سنا روزسه شنبه مورد تصويب قرارداد، متعاقبا بايد با لايحه ماه دسامبرمجلس نمايندگان تلفيق داده شود.

لايحه مجلس نمايندگان، اقامت غيرقانونی را درآمريکا جرم تلقی می کند و خواستارآن شده است که حصاری دربيشترمناطق مرزِی آمريکا با مکزيک احداث گردد.

پرزيدنت بوش طی سخنانی در روزسه شنبه ، بارديگرخواستارآن شد درهرلايحه ای که مورد تصويب قرارخواهد گرفت، يک برنامه موقت کار برای کارگران خارجی درنظرگرفته شود. پرزيدنت بوش همچنين با عفو عمومی مهاجران غيرقانونی ويا اخراج دسته جمعی مهاجران غيرقانونی که هم اکنون مقيم آمريکا هستند، مخالفت کرد.

XS
SM
MD
LG