لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۰۴:۲۱

حضور نظامی ناتو در افغانستان موجب کاهش نفوذ طالبان در جنوب آن کشور خواهد شد


فرمانده آمريکائی نيروهای ائتلاف درافغانستان می گويد براين باوراست هنگامی که ناتوحضور نظامی خود را درافغانستان افزايش دهد، نفوذ شورشيان طالبان دربخش هائی ازجنوب افغانستان روبه کاهش خواهد گذارد.

ژنرال کارل آيکنبری اين نظر را روزچهارشنبه درجريان توضيحات خود در وزارت دفاع آمريکا ابرازداشت.

ژنرال آيکنبری اذعان کرد که شورشيان طالبان تاکتيک های جديدی را، مانند بمب های کنارجاده وبمب گذاری های انتحاری که درعراق موفقيت آميزبوده است، درافغانستان به مورد اجرا گذارده اند. با اين حال ابرازاطمينان کرد که ائتلاف بين المللی و نيروهای افغان، توانائی آن را دارند که اوضاع را تحت کنترل خود درآورند.

ژنرال آيکنبری گفت پس ازآن که ناتو مسئوليت هائی را درسطح سراسرافغانستان برعهده گيرد، نيروهای آمريکا خواهند توانست توجه خود را برآموزش نيروهای امنيتی افغانستان وتعقيب رهبران طالبان والقاعده بيشتر متمرکزکنند.

ژنرال آيکنبری ازجامعه بين المللی خواست شکيبائی به خرج دهد وهمچنان خود را درمورد کمک به بازسازی افغانستان متعهد بداند.

XS
SM
MD
LG