لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۱۸:۲۹

شيمون پرز: ايران هم می تواند نابود شود


شيمون پرز معاون نخست وزيراسرائيل می گويد محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری اسلامی که گفته است اسرائيل بايد ازنقشه جغرافيای جهان محو شود، بايد بداند که ايران خود نيزممکن است نابود گردد.

آقای پرز درمصاحبه ای با خبرگزاری رويترزگفت اسرائيل تحت هرشرايطی ازخود دفاع خواهد کرد. آقای پرزاظهارداشت ايران نه تنها خطری برای اسرائيل است وبلکه، خطری برای همه جهان به شمارمی رود.

معاون نخست وزيراسرائيل هشدارداد اگرايران دست به توليد سلاح های اتمی بزند، يک مسابقه تسليحاتی درجهان برقرارخواهد شد وممکن است برخی ازبمب های اتمی به دست تروريست ها بيافتد. آقای پرزهمچنين گفت مبارزه طلبی های جمهوری اسلامی جهان را به سخره گرفته است.

معاون نخست وزيراسرائيل ازشورای امنيت سازمان ملل متحد خواست دربرابر ايران وارد عمل شود وافزود درغيراين صورت، اعتبارواهميت سازمان ملل متحد به خطرخواهد افتاد.

XS
SM
MD
LG