لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۲۲:۰۴

اجلاس امروز شورای امنيت برای رسيدگی به امتناع ايران در تعليق غنی سازی اورانيوم


شورای امنيت سازمان ملل متحد دراجلاس امروز خود درنيويورک، رسيدگی به مساله امتناع ايران ازتعليق برنامه غنی سازی اورانيوم را آغازمی کند.

بازيل ايکوئه به Basile Ikoueb سفيرجمهوری کنگودرسازمان ملل متحد که درماه مه جاری رياست شورای امنيت را برعهده دارد می گويد شورا، مساله را مورد بررسی خواهد داد تا ببيند چه اقدامی را بايد درقبال ايران اتخاذ کند.

کشورهای اروپائی دراجلاس روزسه شنبه خود درپاريس طرح تدوين قطعنامه ای را ازسوی شورای امنيت درجهت تاکيد خواست های بين المللی ازايران برای متوقف ساختن فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم، مورد بررسی قراردادند.

سخنگوی وزارت امورخارجه فرانسه اظهارداشت هدف ازقطعنامه که به مقامات اعضای دائمی شورای امنيت به اضافه آلمان ارائه گرديد، تحکيم دامنه اختيارات وموقعيت آژانس بين المللی انرژی اتمی است.

ازميان اعضای پنجگانه شورای امنيت سه عضو، يعنی آمريکا، بريتانيا وفرانسه، می گويند شورای امنيت بايد ايران را به خاطرامتناع از متوقف ساختن برنامه اتمی خود، قويا مورد توبيخ قراردهد.

روسيه وچين نظرمتفاوتی دارند ومخالف اعمال تحريم عليه ايران هستند.

XS
SM
MD
LG