لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۰۰:۴۶

گزارش نماينده سازمان ملل در نياز شديد سومالی به خدمات اوليه انسانی


فرستاده ويژه سازمان ملل متحد درامرکمک های انسانی به منطقه شاخ آفريقا می گويد سومالی به شدت نيازمند خدمات اوليه انسانی است.

کجل ماگنه بوندويک Kjell Magne Bondevik روزسه شنبه طی سخنانی درنايروبی پايتخت کنيا گفت سومالی به غذا، آب، مدرسه، مراکزبهداشتی و جاده احتياج دارد.

آقای بوندويک افزود ضرورت دارد که اين خدمات برای سومالی فراهم آيد واين کشور درعين حال، توليدات کشاورزی وماهيگيری خود را افزايش دهد.

آقای بوندويک همچنين ازاين که دولت اريتره نزديک به ۱۰۰ هزارتن مواد غذائی اهدائی کشورهای کمک کننده را بدون آن که توزيع کند درانبارنگاه داشته است، ابرازنگرانی کرد وگفت برخی ازاين مواد ضايع وفاسد شده است.

با اين حال افزود دولت اريتره به وی اطمينان داده است که درحال استفاده ازمواد غذائی دربرنامه های تامين غذا است.

فرستاده ويژه سازمان ملل متحد به عنوان بخشی ازسفرخود به منطقه شاخ آفريقا، ازسومالی واريتره ديدارکرد. وی نيازمندی های انسانی اتيوپی، کنيا وجيبوتی را نيزمورد ارزيابی قرارداده است.

XS
SM
MD
LG