لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۰۵:۵۴

تلاش آمريکا و انگليس برای جلب توافق وصلح بين دولت سودان و شورشيان دارفور


دولت سودان درحال بررسی پيشنهاد اصلاح طرح صلح منطقه دارفور درجريان گفتگوهای نيجريه است وديپلمات های سودانی ابرازاميدواری کرده اند که تغييرات درطرح، به امضای قرارداد صلح منجرشود.

ديپلمات های ارشد آمريکائی وبريتانيائی به دنبال رد طرح اوليه ازسوی رهبران شورشی دارفور، انجام تغييراتی را درمتن طرح اوليه پيشنهاد کرده اند.

انتظارمی رود جزئيات مربوط به مهلت وچگونگی خلع سلاح شبه نظاميان جان جاويد هوادار دولت سودان وادغام نيروهای شورشی درارتش سودان، درتغييرات پيشنهادی ملحوظ گردد. همچنين انتظارمی رود خواست های شورشيان درمورد تقسيم قدرت با دولت سودان و تقسيم درآمد کشوربه ميزان بيشتری نيزدرتغييرات پيشنهادی مورد توجه قرارگيرد.

رهبران شورشی هنوز نگفته اند آيا طرح جديد را خواهند پذيرفت يا نه. ميانجيگران درگفتگوهای بين طرفين تاکنون دوبار مهلت دستيابی به قرارداد صلح را تمديد کرده اند.

XS
SM
MD
LG