لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲ ایران ۰۸:۲۵

بررسی گزينه ها برای نيروهای حافظ صلح در دارفور


شورای امنيت سازمان ملل متحد برای بررسی گزينه هائی که دربرابر نيروی حفاظت ازصلح سازمان ملل درمنطقه جنگ زده دارفور وجود دارد، روزچهارشنبه تشکيل جلسه داد.

هدی عنابی يک مقام وابسته به نيروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد دو گزينه احتمالی را درمورد نيروی حافظ صلح که قراراست جايگزين نيروی تحت فشاراتحاديه آفريقا در دارفور شود، درجلسه شورای امنيت تشريح کرد.

آقای عنابی گفت يک گزينه، تقويت نيروهای زمينی وگزينه ديگر، اتکای بيشتربه نيروی هوائی است.

آقای عنابی گفت سودان با حضوريک نيروی وابسته به سازمان ملل متحد دردارفورمخالفت کرده است. با اين حال آقای عنابی افزود سودان گفته است درصورت دستيابی به قرارداد صلح دارفور، آماده است چگونگی کمک سازمان ملل متحد به اجرای اين قرارداد را مورد بحث قراردهد.

اتحاديه آفريقا درگفتگوهای صلح جاری درابوجا درنيجريه، طرح قرارداد صلحی را به جناح های متخاصم دردارفورارائه کرده است.

XS
SM
MD
LG