لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۱۵:۰۹

يک بمب گذاری در شمال شبه جزيره سينا که تنها قربانيانش خود بمب گذاران بودند


درمصر، دوبمب گذارانتحاری خود را درشمال شبه جزيره سينا منفجرکردند، اما بمب گذاران خود کشته شدند وآسيبی به افراد ديگر وارد نيامد.

حبيب العدلی وزيرکشورمصر روزچهارشنبه به تلويزيون دولتی اين کشورگفت بمب گذاران از باديه نشينان شبه جزيره سينا بودند وحملات آن ها به بمب گذاری های روزدوشنبه درتفريحگاه دهب که ۱۸ تن را به کشتن داد وهمچنين بمب گذاری ژوئيه سال۲۰۰۵درشرم الشيخ که دست کم باعث کشته شدن ۶۴ نفرگرديد، مرتبط می شود.

گزارش های مربوط به سومين حمله درمنطقه دلتای نيل مصر هنوز مورد تاييد قرارنگرفته است.

دوحمله جداگانه ای که روزچهارشنبه درنزديکی العريش روی داد، يک اتومبيل حامل صلحبانان چند مليتی ويک اتومبيل پليس گشت مصر را هدف گرفته بود. يکی ازبمب گذاران انتحاری، سواربريک دوچرخه بود. نيروها وناظران چند مليتی که به ۱۰ کشور وابستگی دارند، از زمان قرارداد صلح سال ۱۹۷۹ ميان اسرائيل ومصر درشمال شبه جزيره سينا مستقرهستند.

XS
SM
MD
LG