لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۰۰:۲۹

ادامه تنش و تظاهرات در نپال


درنپال، درحالی که بيش از۱۰۰هزارتظاهرکننده به روياروئی با مقررات منع رفت وآمد ودستور تيراندازی به سوی افراد متخلف برخاسته اند، دست کم يکصد نفر درپايتخت نپال دربرخورد با پليس مجروح شدند. " hspace=2 src="/persian/images/ap_nepal_protest_22apr06_eng_195.jpg" width=197 align=left vspace=2 border=0>

به گفته پزشکان، بيشترمجروح شدگان براثرشليک گازاشک آور ويا در زيردست پای مردم به هنگام فرار، آسيب ديده اند. با اين حال، عده ای نيزبراثر اصابت گلوله مجروح شده اند.

پليس، به روی امواجی ازتظاهرکنندگان که به سوی کاخ سلطنتی راه پيمائی می کردند، آتش گشود و گازاشک آورشليک کرد.

با تشديد تظاهرات، خدمات مربوط به تلفن های موبايل نيزقطع شده است.

درهمين حال،اعضای اتحاديه هفت حزب اپوزيسيون نپال امروز با يکديگر ديدارکردند وطرح گيانندرا پادشاه نپال را درمورد برقراری دمکراسی رد کردند.

پادشاه نپال طی سخنرانی ملی روزجمعه خود ازاتحاديه اپوزيسيون خواست فردی را به عنوان نخست وزيرانتخاب کنند و قول داد هرچه زودتر يک دمکراسی چند حزبی را برقرارکند.

احزاب اپوزيسيون می گويند خواستارانتخاب يک مجلس موسسان وطرح يک قانون اساسی جديد برای نپال هستند به گونه ای که سلطنت را حذف کند ويا آن که پادشاه را يک مقام تشريفاتی قلمداد کند.

XS
SM
MD
LG