لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۱۰:۳۴

گفتار روز: انتقاد دانشجويان ايران از موضع رژيم جمهوری اسلامی در برنامه اتمی


محمود احمدی نژاد، رئيس جمهوری اسلامی ايران آندسته از کشورهايی را که به اعلاميه الحاق ايران به باشگاه کشورهای اتمی معترض بوده اند، با کلمات و عباراتی نيشدار و درشت گويی مخصوصی "مورد نوازش" قرار داده است.

آقای احمدی نژاد می گويد: آنهائيکه نسبت به ما خشمگين هستند بهتر است از شدت خشم خود بميرند.

و اما در داخل ايران بر خلاف آنچه که حاکمان ايران می خواهند جلوه دهند، نظرات مردم نسبت به دنبالگيری تکنولوژی پيشرفته هسته ای يکدست نيست، مثلاً "دفتر تحکيم وحدت" بزرگترين تشکيلات اصلاح طلب دانشجويی با انتشار اعلاميه ای مراتب تأسف و ترديد خود را نسبت به سياست اتمی رژيم انتشار داده است.

آنطور که "راديوی اروپای آزاد" می گويد، صابر شيخلو، سخنگوی کميته مرکزی دفتر تحکيم وحدت اعلام کرده است که رفتار خارج از منطق و ستيزه جويانه کسانی که در مسند قدرت قرار دارند، کشور و مردم ايران را در آستانه جنگ و تحريمهای خانمانسوز قرار داده است.

به گزارش راديو اروپای آزاد، دفتر تحکيم وحدت می گويد، در حاليکه کشور ايران با مسائل و معضلات بزرگی مانند فقدان دموکراسی ...... تخلفات حقوق بشر .... بحران اقتصادی و فقر روبرو است. هزينه ميلياردها دلار برای مقاصد هسته ای واقعاً با منافع ايران به کلی منافات دارد.

شان مک کورمک، سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا می گويد، رژيم مذهبی ايران، کماکان راه رويارويی را با جامعه بين المللی دنبال می کند، به اين اميد که جامعه بين المللی عقب نشينی کند. سخنگو می گويد، به نظر می رسد، رژيم، هدف ديگری را نيز تعقيب می کند. سخنگو می گويد:" به نظر من اينطور می آيد که رژيم می خواهد از اين هياهو نظر مردم را به خود جلب کند و وانمود کند که مثلاً مردم ايران در مقابل دنيا ايستاده اند ...."

سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا می افزايد:" البته ما همه می دانيم که اينطور نيست. مسئله ما، و مسئله دنيا با رژيم ايران و رفتار آن است، نه با مردم ايران. نکته جالب ديگر اين است که آيا مردم ايران براستی از عمق قضيه و ماهيت اصلی مسئله آگاهی دارند......؟" اعلام نظر "دفتر تحکيم وحدت" نشان می دهد که برخی از ايرانيان بيش از آنچه که طبقه حاکمه می خواهند، از ماهيت مسئله مطلع هستند.

همانطور که دانلد رامسفلد، وزير دفاع آمريکا می گويد، جوانان ايران ميل ندارند از بقيه دنيا جدا شوند و از ديگران منزوی گردند. اينها ..... اين جوانان ايرانی نيز مانند بقيه همسالان خود احساس می کنند که حق دارند بخشی از جامعه جهانی باشند و نمی خواهند رفتار و رويه حکومت طوری باشد که ساير ملل را وادار به انزوای ايران سازد. وزير دفاع آمريکا می گويد، به نظر نمی رسد از منظر جوانان ايران، يک چنين پديده ای وضع مطلوبی باشد.

XS
SM
MD
LG