لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۱۷:۴۲

پادشاه نپال خواستار برگزاری انتخابات عمومی شد


درنپال، درحالی که هزاران تظاهرکننده روزپنجشنبه دراعتراض به دولت گيانندره پادشاه نپال دست به تظاهرات درخيابان ها زده بودند، پادشاه خواستار برگزاری يک انتخابات عمومی شد. گيانندره طی سخنرانی کوتاهی که از رسانه های دولتی نپال پخش شد، همچنين خواستارگفتگو با اپوزيسيون کشورخود شد.

تظاهرکنندگان درتظاهرات روزپنجشنبه خواستار تشکيل مجمع ويژه ای جهت تدوين يک قانون اساسی ملی جديد برای نپال شدند. اين تظاهرات مسالمت آميزچند ساعت پس ازآن برگزار شد که نيروهای نپال برای درهم شکستن يک راه پيمائی که درهواداری از دمکراسی به وسيله صدها تن ازوکلای مدافع درکاتماندو ترتيب داده شده بود، ازگلوله های پلاستيکی، گازاشک آور وباتون استفاده کردند.

اين هشتمين روزتظاهرات عليه حکومت پادشاه نپال بود.

درهمين حال وزارت امورخارجه آمريکا يک هشدارمسافرتی برای آمريکائيان صادرکرد. سفارت آمريکا درکاتماندو همچنين اجازه داده است آن دسته ازکارکنان سفارت که ضرورتی به ابقای آن ها درنپال نيست وهمچنين خانواده های اعضای سفارت به علت ناآرامی های موجود، خاک نپال را ترک گويند.

XS
SM
MD
LG