لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۲۰:۲۷

گفتار روز: مروری بر ادعاهای دولت ايران مبنی بر توليد سلاحهای جديد


دولت ايران مدعی است که سلاحهای جديدی توليد کرده است .

يکی از اين سلاحها يک وسيله به اصطلاح زير سطحی يا نوعی اژدر است که می تواند کشتيها و زيردريايی ها را در هر عمق و سرعتی ، منهدم کند .

دوم ، موشکی است که بنا بر ادعای دولت ايران می تواند از ديد رادار پنهان بماند و چند هدف را در آن واحد ، نشانه بگيرد . علاوه بر اينها ، دولت ايران اعلام کرده است که يک موشک سريع السّير زيرآبی را نيز آزمايش کرده است .

براين ويتمن ، سخنگوی وزارت دفاع آمريکا می گويد ، ايران هميشه سعی دارد ، سيستم تسليحات خود را ، هم از طريق منابع خارجی و هم داخلی ، بهينه سازد و در جهت تعالی گام بردارد .

سخنگو می گويد : اين امکان وجود دارد که مقامات ايران می کوشند بر ميزان توانائيها و قابليتهای خود با توليد مواد جذب کننده امواج رادار بيفزايند . از طرف ديگر ، مقامات ايران ، در گذشته ، بيانيه ها و اظهارات غلوآميز و پر از مبالغه در مورد تواناييهای خود ، انتشار داده اند . اسکات مک له لن ، سخنگوی کاخ سفيد می گويد ، برنامه جسورانه نظامی ايران و شعارهای آکنده از سرکشی و طغيان ، نمونه های رفتاری ديگری است که رژيم چگونه هم خود و هم مردم ايران را از جهان و جهانيان ، بيش از پيش ، بيگانه و منزوی می سازد .

سخنگو می گويد : همه اينها ، بار ديگر ياد آورنده اين واقعيت است که چرا ، جامعه جهانی ، درباره امکان توليد اسلحه اتمی از طرف رژيم ايران ، يک صدا ، و بی چون و چرا ، تا اين حد احساس نگرانی می کند ، و چرا ، جامعه جهانی از ايران می خواهد ، يا به تعهدات بين المللی خود عمل کند ، و يا تن به انزوای بيشتری دهد.

آقای مک له لن می گويد : سازمان ملل متحد ، پيام بسيار روشنی برای رژيم ايران ارسال داشته است . سخنگو می گويد ، پيام از ايران موکداً می خواهد که به تعهدات خود عمل کند و همه زوايای تاريک و ابهام برانگيز را بی درنگ روشن و شفاف سازد .

پيام جامعه بين المللی می گويد ، برای انجام اين تکليف ، ۳۰ روز مهلت تعيين شده است ، و پس از انقضاء مهلت ، شواری امنيت ، برای تعيين حرکت بعدی خود ، تشکيل جلسه خواهد داد .

سخنگوی کاخ سفيد می گويد : آمريکا ، چند نگرانی در مورد کردار رژيم ايران دارد و از ظواهر نيز چنين پيدا است که اين طرز رفتار ، شکل يک رويّه دائمی به خود گرفته است و به صورت يک رفتار هميشگی و قابل پيش بينی درآمده است ... منظور ، رويّه پنهان سازی فعاليت های اتمی ... رويّه حمايت از تروريسم و زبان تهديدآميز است . سخنگو می گويد ، با توجه به يک چنين طرز فکر و سابقه ای است که ايجاد ترديد در مورد نيات واقعی و مقاصد حقيقی رژيم ايران ، در ميان جامعه جهانی امری بديهی باشد .

XS
SM
MD
LG