لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
جمعه ۱ تیر ۱۴۰۳ ایران ۲۱:۰۳

زد و خورد پليس فرانسه با تظاهرکنندگان معترض به قانون جديد کار


پليس فرانسه روزسه شنبه درجريان يک تظاهرات سراسری ديگر درفرانسه دراعتراض به قانون جديد کارجوانان، با تظاهرکنندگان به زد وخورد پرداخت.

تظاهرکنندگان دست به پرتاب آجر، ميله های فلزی و نيمکت های پارک به سوی پليس زدند وپليس با شليک گازاشک آور وگلوله های لاستيکی، به آن ها پاسخ می داد.

بنا برگزارش مقامات، بيش از۲۰۰ نفربازداشت شدند.

اتحاديه های کارگری اعلام کردند دست کم دوميليون نفر درسراسرفرانسه به تظاهرکنندگان درپاريس وشهرهای ديگرفرانسه پيوستند.

اعتصاب، پروازهواپيماها وحرکت قطارها را مختل کرده است، اما گزارش های متعددی حکايت ازآن دارد که ميزان وقفه درحرکت اين وسائل به شدت هفته گذشته نبوده است. وزيرآموزش فرانسه طی سخنانی درپارلمان اين کشوراظهارداشت شمار مدارسی که براثراعتصاب تعطيل شده اند، نسبتا محدود بوده است.

رهبران دانشجويان واتحاديه ها به عنوان اعتراض به قانون جديدی که به شرکت ها اجازه می دهد کارگران جوان را برای يک دوره آزمايشی دوساله استخدام کنند، خواستاراعتصاب شده اند. دولت فرانسه می گويد اين يک قانون ضروری است، اما مخالفان می گويند قانون به کارفرمايان اجازه می دهد کارگران را درهرزمانی وبدون هيچ گونه دليلی اخراج کنند.

XS
SM
MD
LG