لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۲۱:۳۶

استفاده از گاز اشک آور و آب فشار قوی برای متفرق کردن اعتراض کنندگان فرانسوی


پليس پاريس برای متفرق ساختن هزاران تن تظاهرکننده که دراعتراض به قانون جديدی که اخراج کارکنان جوان را برای شرکت ها آسانتر می سازد درخيابان ها دست به تظاهرات زده بودند، ازگازاشک آور ولوله های آب فشارقوی استفاده کرد.

به گزارش مقامات مسئول، بيش از۲۰۰ تن از تظاهرکنندگانی که بطری واشيای ديگری را به سوی ماموران پليس پرتاب می کردند، بازداشت شدند.

تظاهرکنندگان درپاريس نيزبخشی ازبيش از يک ميليون نفربودند که دراعتراض به قانون جديد درخيابان های فرانسه دست به راه پيمائی زده بودند.

درجريان اعتصاب عمومی روزسه شنبه که به درخواست اتحاديه های کارگری برگزارگرديد، رفت وآمد وسائل حمل ونقل عمومی وپرواز هواپيماها مختل شد وروزنامه ها نيزمنتشرنشدند.

دومينيک دو ويلپن نخست وزيرفرانسه بارديگرپيشنهاد گفتگوهائی را با اتحاديه ها ورهبران دانشجوئی مطرح کرد. با اين حال اتحاديه ها ورهبران دانشجوئی گفته اند چيزی را به غيرازلغوقانون جديد نخواهند پذيرفت.

درهمين حال درنخستين علايم وجود اختلاف دربين اعضای دولت، نيکولا سارکُزی وزيرکشورفرانسه پيشنهاد کرده است به منظورهموارساختن راه گفتگوها، قانون جديد به حال تعليق درآيد.

XS
SM
MD
LG