لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۱۸:۵۳

پيروزی حزب کاديما برهبری اهود اولمرت در انتخابات پارلمانی اسرائيل


اهود اولمرت کفيل نخست وزيری اسرائيل به دنبال انتخابات پارلمانی روزسه شنبه اسرائيل اعلام پيروزی کرد. اين انتخابات به منزله يک همه پرسی نسبت به طرح آقای اولمرت درمورد خروج اسرائيل ازبخش هائی ازکرانه باختری رود اردن تلقی شده است.

نتايج مقدماتی آرای حدود نيمی ازحوزه های رای گيری، ۲۸ کرسی از۱۲۰ کرسی پارلمان اسرائيل را نصيب حزب ميانه رو کاديمای آقای اولمرت کرده است.

حزب کار با کسب ٢٠ کرسی مقام دوم را بدست آورد و حزب دست راستی ليکود ١١کرسی پارلمان را بدست آورد. کرسی کاديما کمترازپيش بينی های قبلی است، اما ظاهرا برای تشکيل يک دولت ائتلافی کافی به نظرمی رسد.

آقای اولمرت درسخنرانی اعلام پيروزی در انتخابات، ابرازاميدواری کرد مرزهای نهائی اسرائيل را بتواند ازطريق گفتگوبا فلسطينيان ترسيم کند. آقای اولمرت همچنين گفت به منظورمصالحه با رهبران فلسطينی، آماده است تا ازبخش هائی ازاسرائيل دست بردارد.

با اين حال کفيل نخست وزيری اسرائيل هشدارداد اگرفلسطينيان هرچه زودترتمايل خود را به مصالحه نشان ندهند، اسرائيل به طوريک جانبه عمل خواهد کرد.

اسماعيل هنيه نامزد نخست وزيری فلسطينيان ازسوی گروه اسلامگرا وستيزه جوی حماس روزسه شنبه نقشه آقای اولمرت را درمورد تعيين مرزهای اسرائيل رد کرد.

XS
SM
MD
LG