لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۰۴:۲۴

گفتار روز: تهاجم وحشيانه رژيم مذهبی به بانوان ايرانی شرکت کننده در مراسم روز جهانی زن


در مراسمی که اخيراً به مناسبت روز جهانی زن در تهران برگزار شد صدها زن و مرد شرکت کردند. آنها پلاکاردهايی حمل ميکردند که روی آن شعار " ما خواستار اجرای حقوق بشر هستيم" ؛ و " زنان ايران صلح ميخواهند" نوشته شده بود.

اما گردهمايی آرام آنها با يورش نيروهای انتظامی مجهز به چوب و چماق به طرز وحشيانه ای بر هم خورد.

يکی از زنان سالمندی که بر اثر جراحات وارده در بيمارستان بستری شده بود، خانم سيمين بهبهانی شاعر نامدار بود. خانم بهبهانی گفت: " من واقعاً عصبانی هستم... از هموطنان جوانم عصبانی هستم که ميخواهند رفتار حيوانی خود را در اونيفورم پليس موجه جلوه دهند... واقعاً جای تأسف است که اين جوانان رفتاری چنين وحشيانه از خود نشان ميدهند. ما زنان با اين يورشها عقب نشينی نخواهيم کرد. "

رفتار مقامات جمهوری اسلامی ايران در قبال تظاهرات مسالمت آميز زنان در روز جهانی زن، نشانگر سوء رفتار زمامداران اين رژيم مذهبی است. اين سوء رفتارها در گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمريکا در زمينه حقوق بشر در جهان نيز منعکس است .

در اين گزارش آمده است که رژيم جمهوری اسلامی ايران آزادی اجتماعات را محدود کرده و اجتماعات مردم را از نزديک زير نظر دارد " تا از تظاهرات ضد دولتی جلوگيری بعمل آورد". اين گزارش موارد متعددی را ارائه ميدهد که تظاهرات آرام مردم بوسيله مأمورين انتظامی يا گروههای فشار که تحت حمايت دولت هستند به خشونت گراييده شده و مردم مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند.

در گزارش ، نابرابری زنان در جامعه ايران نيز مورد بحث قرار گرفته است. به عنوان مثال شهادت زن برابر با نيمی از شهادت مرد محسوب ميشود، و " ديه" ای که بخاطر وقوع قتل به خانواده زن مقتول تعلق ميگيرد نيم مبلغی است که به خانواده مرد مقتول پرداخت ميشود. زنانی که پس از طلاق بار ديگر ازدواج ميکنند، مکلفند سرپرستی فرزند خود را از ازدواج قبلی به پدر کودک منتقل کنند.

اگر چه شصت درصد از دانشجويان دانشگاههای ايران زن هستند، اما قيد و بندهای اجتماعی و حقوقي، آنان را از انتخاب رشته های فنی باز ميدارد. در مواردی که جرمی رخ دهد مجازات زنان، از جمله مجازات مرگ، به طرزی نامتناسب با مردان اعمال ميشود.

جورج بوش، رئيس جمهور آمريکا، ميگويد رفتار عادلانه با زنان و شرکت کامل آنان در فعاليتهای اجتماعي، اساس موفقيت يک جامعه بشمار ميرود. پرزيدنت بوش ميگويد: " ما وضع موجود را برای زنان آمريکا به ويژه در مواردی که حقوق زنان پايمال ميشود نميپذيريم. به موازات اينکه زنان واردِ روند دموکراسی ميشوند، به گسترش آزادی و عدالت کمک ميکنند، و مهمتر از همه بذر اميد به آينده را در دلها ميکارند .... ما بايد به ياد داشته باشيم که زنان بيشماری در کشورهايی مثل ايران و کره شمالی و برمه وجود دارند که هنوز برای کسب ابتدائی ترين حقوق خود تلاش ميکنند. "

پرزيدنت بوش ميگويد " آمريکا به زنان کمک ميکند که قطع نظر از اينکه در چه نقطه ای از جهان بسر ميبرند، برای دستيابی به آزادی بپا خيزند " .

XS
SM
MD
LG