لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
جمعه ۲۵ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۰۸:۲۴

گفتار روز: نظرات پرزيدنت بوش در روند دموکراسی، صلح، و رفاه فلسطينيان


دولت ايالات متحده آمريکا به کمکهای انسانی خود به فلسطينيان ادامه خواهد داد.

"حماس" که يک سازمان تروريستی و مخالف با موجوديت اسرائيل است، در انتخابات پارلمانی ماه ژانويه فلسطينيان به پيروزی رسيد.

ديويد ولچ، مدير کل وزارت امور خارجه آمريکا می گويد، برغم اين پيروزي، اعتقاد ما بر اين است که بهره مندی از يک زندگی انساني، بهره مندی از ايمنی و امنيت و بهره مندی از رفاه اقتصادي، حق ساکنان سرزمينهای فلسطينی است.

پرزيدنت جرج- دابليو- بوش، رئيس جمهوری آمريکا می گويد، در جوامع دمکراتيک، رهبران منتخب بايد تغيير و تحول واقعی در زندگی مردم بوجود آورند، و در غير اينصورت رأی دهندگان، در نوبت بعدی انتخابات آنها را کنار خواهند گذارد. رئيس جمهوری آمريکا می گويد، "اين درسی است که رهبران حماس اکنون بايد بياموزند."

پرزيدنت بوش می گويد:" شعار انتخاباتی حماس، مبارزه با فساد، و بهبود خدمات اجتماعی بود و بر همين اساس نيز دولت حماس مورد داوری مردم قرار خواهد گرفت. رهبران حماس اکنون بايد راه خود را بر گزينند. در صورتيکه رهبران حماس طالب حمايت آمريکا و جامعه بين المللی برای ساختن يک کشور فلسطينی مستقل و مرفه هستند، در اينصورت بايد اسرائيل را برسميت بشناسد..... خلع سلاح شوند ... تروريسم را نفی کنند و برای استقرار صلح پايدار تلاش کنند."

پرزيدنت بوش می گويد، راهنمای آمريکا در فلسطين و نقاط ديگر يک اصل بارز بوده است. پرزيدنت بوش می گويد:" دمکراسی در فرهنگهای گوناگون، اشکال گوناگونی به خود می گيرد. با همه اين احوال، همه فرهنگها برای اينکه به موفقيت دست يابند، دارای يک رشته ارزشهای مشترک هستند: حکومت قانون، آزادی بيان، آزادی اجتماع و انجمن، اقتصاد آزاد، آزادی زنان، آزادی مذهب، از جمله اين ارزشها است. جوامعی که شالوده اين ارزشها را پايه ريزی می کنند .... نه تنها بقاء خود را تضمين می کنند ... بلکه روز بروز مترقی تر، درخشانتر و موفق تر می شوند."

رئيس جمهوری آمريکا می گويد" دولتهايی که با تکيه بر فلسفه دمکراسی انتخاب می شوند، نمی توانند يک پای خود را در زمين دمکراسی و يک پای ديگر خود را در عرصه ترور نگاه دارند." رئيس جمهوری آمريکا می گويد، "جهان منتظر است ببيند، حماس کداميک از دو راه را انتخاب می کند."

XS
SM
MD
LG