لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۲۰:۵۶

بيانات پرزيدنت بوش در ديدار با نخست وزير ايتاليا


پرزيدنت بوش می گويد ، تروريستها در حال پاشيدن بذر خشونتهای فرقه ای در عراق هستند و اميد آنها اين است که هر گونه اميد و فرصت تشکيل يک دولت وحدت ملی را از ميان ببرند. پرزيدنت بوش می گويد : « اکنون زمانی است که مردم و رهبران عراق بايد راه خودرا انتخاب کنند ، اين انتخاب نيز ، گزينش يکی از دو راه « وحدت » و « هرج و مرج » است ... انتخاب ، بين يکی از دو راه جامعه ای آزاد ، يا جامعه ای است که سرنوشت آن را مردم اهريمنی و پليد و قاتلان مردم بی گناه تعيين می کنند . »

رئيس جمهوری آمريکا ، بار ديگر ، بمب گذاريهای حرمين سامره را محکوم و اغتشاشات وکشتارهای پس از آن را مطرود اعلام کرد.

رئيس جمهوری آمريکامی گويد ، در عراق درميان نگرانيهائی که ممکن است ، مناقشات فرقه ای اخير عراق را به يک جنگ داخلی تمام عيار سوق دهد ... مردم بايد حق داشته باشند ، بنا بر ميل و اراده خود ، دين و مذهب خود را خود برگزينند .

پرزيدنت بوش می گويد ، با ۷ تن از رهبران سياسی عراق صحبت کرده است و تمام رهبران به خوبی از وخامت اوضاع آگاهی دارند . پرزيدنت بوش می گويد ، مردم عراق راه خود را با مشارکت وسيع خويش در انتخابات برای تشکيل يک جامعه مدنی و دموکراتيک برگزيدند و رهبران عراق نيز ، به پيروی از رای مردم ، در راه تشکيل يک دولت وحدت ملی ، گام برداشتند . از سوی ديگر ، سيلويو برلوسکونی ، نخست وزير ايتاليا نيز به خبرنگاران گفت : در اجرای طرح اصلی کشور خود ، کليه سربازان ايتاليايی را در ظرف ۱۰ ماه آينده از عراق خارج خواهد کرد .

آقای برلوسکونی می گويد ، عقب نشينی سربازان ايتاليايی از اين جهت امکان پذير است که ايتاليائيها موفق شده اند به بيش از ۱۰ هزار عراقی آموزش لازم را برای تامين امنيت کشور خود بدهند . آقای برلوسکونی در ماه آوريل آينده با انتخابات عمومی ايتاليا روبرو است .

XS
SM
MD
LG