لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۱۹:۱۵

تبادل نظر رئيس جمهور قبرس با کوفی عنان پيرامون گشايش راه حل برای يکپارچگی جزيره


کوفی عنان دبيرکل سازمان ملل متحد و تاسوس پاپادوپولوس رئيس جمهوری قبرس برای گفتگو پيرامون مذاکرات معوقه درباره پيدا شدن راه حلی جهت اتحاد جزيره تقسيم شده قبرس، درپاريس با يکديگرديدارکردند.

طرفين دربيانيه ای که روزسه شنبه انتشاريافت اعلام کردند مقامات جوامع يونانی وترک قبرس موافقت کرده اند مذاکراتی را درباره سلسله مسائلی درارتباط با دوبخش قبرس آغازکنند.

دبيرکل سازمان ملل متحد ورئيس جمهوری قبرس ابرازاميدواری کردند ديداراين مقامات به ازسر گرفته شدن مذاکرات سابق، ازجمله گفتگوهای مربوط به خارج ساختن نيروهای نظامی ازقبرس، منجرشود.

قبرس ازسال ۱۹۷۴ که نيروهای ترکيه درپاسخ به کودتای مورد حمايت دولت نظامی وقت يونان درنيکوزيا اين جزيره را اشغال کردند، به دوبخش تقسيم شده است.

تازه ترين کوشش درجهت پيدا شدن راه حلی برای پايان بخشيدن به تقسيم قبرس، درسال ۲۰۰۴ با شکست مواجه شد. اين هنگامی بود که ترک های قبرس درجريان يک همه پرسی ازپيشنهادهای دبيرکل سازمان ملل متحد درمورد قبرس حمايت کردند، اما يونانی های قبرس دريک همه پرسی همزمان، اين پيشنهادات را رد کردند.

XS
SM
MD
LG