لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۱۸:۱۶

گفتار روز: پرزيدنت بوش خواهان گسترش آزادی در جهان بويژه در خاورميانه است


جورج بوش رئيس جمهوری ايالات متحده آمريکا هوادار گسترش آزادی سياسی ، به ويژه در خاورميانه است.

پرزيدنت بوش ميگويد، ايالات متحده اين نظر را نمی پذيرد که چون انتخابات آزاد ممکن است افراطيون را به قدرت برساند بنابراين از تلاش برای استقرار نظام مردمسالاری بايد دست کشيد.

پرزيدنت بوش روز دوشنبه در سخنانی در گرد همايی فرمانداران ايالات آمريکا گفت : " آيا انتخابات موجد ِ راديکاليسم است يا راديکالها را توانمند ميکند؟ پاسخ من به اين پرسش اين است که وضع موجود راديکالها را توانمند ميکند.

من با اين عقيده مخالفم که از آنجا که در سی سال گذشته ما شاهد بلوا و آشوب در خاورميانه نبوده ايم، پس اين منطقه مکان امنی بوده است. در زير اين خاکستری که از نظرگاه سياستمداران آرام بنظر ميرسيده است ، آتش آزردگی و نفرتی وجود داشته است که به برنامه ريزی و توطئه عليه ما انجاميد، و در يازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ شعله کشيد. "

پرزيدنت بوش ميگويد " ايالات متحده آمريکا در پيگيری دموکراسی و آزادی بايد قاطع باشد؛ و اين قاطعيت ناشی از اعتقاد ما به اين مسأله است که برخورداری از دموکراسی و آزادی حق طبيعی همه مردم است. " وی اضافه ميکند :" بنابراين تعجبی ندارد که پس از شصت سال که جهان غرب با هزاران عذر و بهانه از استقرار دموکراسی و آزادی در خاورميانه طفره رفته است، جامعه مدنی آن منطقه از قدرت لازم برخوردار نيست و سازمانهايی که نظرات افراطی دارند تشکل بهتری يافته اند. "

پرزيدنت بوش در سخنانی که در هفته گذشته در " لژيون آمريکايی " پيرامون " جنگ جهانی عليه ترور " ايراد کرد گفت : " زمان زيادی لازم است تا مردم اين منطقه بتوانند احزاب و جنبشهايی را بنيان نهند که هم ديدگاههای ميانه رو داشته باشند و هم قادر باشند در يک نظام مردمسالار با هم به رقابت بپردازند. اما ، از سوی ديگر، انتخابات آزاد نبايد در انتظار بوجود آمدن شرايط کاملاً مساعد معطل بماند. انتخابات آزاد ابزار ايجاد تغيير و دگرگونی است. اگر به مردم فرصت تَشَکّل بدهيم، اگر مردم بتوانند ديدگاههای خود را آزادنه بيان کنند، اگر مردم بتوانند نظام موجود را دگرگون سازند، در اينصورت انتخابات آزاد نيروهای آزاديخواه را تقويت خواهد کرد؛ و شهروندان ترغيب خواهند شد که خود سرنوشت خود را بدست گيرند. "

اشاره پرزيدنت بوش مخصوصاً به لزوم تغيير " در رژيم افراطی ايران است که... ملت خود را منزوی و سرکوب ميکند." در اين زمينه پرزيدنت بوش گفت: " آزادی در خاورميانه مستلزم آزادی مردم ايران است؛ و آمريکا چشم به راه روزی است که ملت ايران را نزديکترين دوست آمريکا ، آزاد و ودموکرات ببيند. "

پرزيدنت بوش از کنگره آمريکا درخواست تصويب هفتاد و پنج ميليون دلار اضافی به منظور گسترش دموکراسی در ايران کرده است. پرزيدنت بوش در اين مورد ميگويد: " با پشتيبانی از استقرار دموکراسی در ايران، ما فرارسيدن روزی را شتاب می بخشيم که مردم ايران بتوانند برای آينده خود تصميم بگيرند و بتوانند آزادنه رهبران خود را برگزينند."

XS
SM
MD
LG