لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۲۲:۱۸

مرگ دو تن در تظاهرات عليه کارتون های پيامبر اسلام در لاهور پاکستان


درجريان تظاهرات بيش از ۱۰ هزارنفر در شهر لاهورپاکستان در روزسه شنبه دراعتراض به انتشارکاريکاتورهای بحث انگيز پيامبراسلام، دونفرجان خود را ازدست دادند وچند نفر ديگرمجروح شدند.

با وجود آن که کاريکاتورها برای نخستين بار دردانمارک منتشرشد، مردم به چندين رستوران آمريکائی ويک هتل آمريکائی، يک بانک بريتانيائی، يک دفترکار نروژی وساختمان مجلس محلی لاهورحمله کردند.

پليس اسلام آباد پايتخت پاکستان، مانع از ورود تظاهرکنندگان به منطقه ديپلماتيک شهرکه تحت حفاظت قراردارد، شد. درهمين حال قانونگذاران پاکستان درجاده اصلی اسلام آباد دست به يک راه پيمائی ساکت زدند." hspace=2 src="/persian/images/ap_pakistan_cartoon_protest_13feb06_eng_195.jpg" width=195 align=left vspace=2 border=0>

درايران، گروه هائی ازتظاهرکنندگان درحالی که شعارمی دادند " مرگ بر بريتانيا " و " مرگ برآمريکا " ، بمب های بنزين به سوی سفارت بريتانيا درتهران پرتاب کردند وبسياری ازشيشه ها را خرد کردند.

دربرابرسفارتخانه های دانمارک، نروژ وفرانسه درتهران نيزتظاهراتی به عمل آمد.

درهمين حال حوزه مانوئل باروسو Jose Manuel Barroso رئيس کميسيون اروپا از دانمارک دربرابرمنازعه مربوط به کاريکاتورها دفاع کرد وگفت آزادی بيان جای بحث ندارد. آقای باراسو گفت می تواند درک کند که ترسيم کاريکاتورها خشم بسياری را درسراسرجهان اسلام بر انگيخته است اما هيچ عاملی نمی تواند خشونت را توجيه کند.

XS
SM
MD
LG