لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۱۴:۱۹

اظهار نظر مقامات بين المللی درباره تظاهرات خشونت بار عليه کاريکاتور پيامبر اسلام


سازمان ملل متحد، اتحاديه اروپا وسازمان کنفرانس اسلامی می گويند ازتظاهرات خشونت بارعليه يک کاريکاتورسياسی دانمارکی که پيامبراسلام را به صورت يک تروريست تصويرکرده است، مضطرب شده اند.

اين سه سازمان روزسه شنبه با انتشاراعلاميه مشترکی، خشونت های جاری وبه ويژه حمله به نمايندگی های ديپلماتيک درسوريه، لبنان ونقاط ديگر را محکوم ساختند. اين سه سازمان می گويند حق آزادی بيان را کاملا مورد تاييد قرارمی دهند، اما کاريکاتور " توهين آميز" پيامبراسلام بيانگرآن است که مطبوعات بايد نسبت به اعتقادات کليه اديان احساس مسئوليت کنند وحساسيت امر را تشخيص دهند.

درهمين حال، تظاهرات عليه کاريکاتور، روز سه شنبه نيزدرسراسرجهان اسلام ادامه يافت. درافغانستان، چهارتن ازتظاهرکنندگان جان خود را ازدست دادند ودرکشميرتحت حاکميت هند، عده ای مجروح شدند.

دانمارک ازتمامی شهروندان خود خواست خاک اندونزی را ترک گويند وتظاهرکنندگان ايرانی، بمب های آتش زا به سوی سفارت دانمارک درتهران پرتاب کردند.

درتحول ديگری درهمين رابطه، روزنامه همشهری چاپ تهران مسابقه ای را برای ترسيم بهترين کاريکاتور درباره هولوکاست يعنی فاجعه قتل عام يهوديان درجريان جنگ دوم جهانی به وسيله آلمان نازی اعلام کرد.

وزارت امورخارجه آمريکا اين اقدام را تاسف بار وزائد توصيف کرد.

XS
SM
MD
LG