لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۳ تیر ۱۴۰۳ ایران ۰۸:۱۵

افزايش ۷ درصدی بودجه نظامی آمريکا


پرزيدنت بوش درطرح بودجه سال آينده آمريکا که روزدوشنبه تسليم کنگره کرد، رقم بی سابقه ۴۳۹ ميليارد دلار را به عنوان بودجه نظامی آمريکا پيشنهاد کرده است.

درحالی که قراراست بودجه بسياری ديگراز برنامه ها کاهش يابد، بودجه نظامی آمريکا حدود هفت درصد بيش ازبودجه نظامی کنونی به شمارمی رود.

طرح بودجه پيشنهادی پرزيدنت بوش، تخصيص وجوه بيشتری را به نيروهای عملياتی ويژه، افزايش تعداد هواپيماهای بدون خلبان و تعداد هواپيماها وکشتی های بيشتری را شامل می شود.

طرح بودجه نظامی، مدرنيزه کرده تجهيزات نظامی وجايگزين کردن آن دسته از خودروهای ارتشی که درجنگ عراق آسيب ديده و يا نابوده شده اند را نيزپيش بينی کرده است.

طرح بودجه، تقاضای فوق العاده ۷۰ ميليارد دلاری رئيس جمهوری را برای عمليات جاری درعراق و افغانستان شامل نمی شود وهزينه ۹ ميليارد دلاری مربوط به حفاظت از زراد خانه اتمی آمريکا را نيز مسکوت گذارده است.

اعتبارات کمتر برای برنامه های داخلی – اعتبارات بيشتر برای برنامه های تدافعی و نظامی

پرزيدنت بوش بودجه ای را برای هزينه های سال آينده آمريکا پيشنهاد کرده است که اعتبارات بيشتری را برای بودجه نظامی واعتبارات کمتری را برای برنامه های داخلی درنظرگرفته است وکسر بودجه آمريکا را به رقم بی سابقه ۴۲۳ ميليارد دلارافزايش می دهد. طرح بودجه بايد به تصويب کنگره آمريکا برسد که روند بحث انگيزآن از روزدوشنبه آغازگرديد.

طرح بودجه پيشنهادی پرزيدنت بوش برای سال ۲۰۰۷ ، به ۲ تريليون و ۷۷۰ ميليارد دلاربالغ می شود. اين طرح، بودجه نظامی آمريکا را افزايش می دهد واعتبارات بيشتری را برای امنيت داخلی آمريکا درنظرمی گيرد.

پرزيدنت بوش همچنين خواستارآن است که برنامه کاهش ماليات ها به قوت خود باقی بماند، اما مخالفان وی می گويند اين برنامه ای است که عمدتا به نفع ثروتمندان تمام می شود.

طرح بودجه، ۳۶ ميليارد دلارازبرنامه بيمه بهداشتی دولت را موسوم به «مديکر» به افراد سالمند ومعلول تخصيص می دهد وخواستارکسر ۱۴ ميليارد دلاراز سايربرنامه های داخلی می شود.

بنابراطلاعيه مطبوعاتی کاخ سفيد، بودجه سال ۲۰۰۷ آمريکا ، کشور را درمسيرصحيحی قرار می دهد وبا هدف پرزيدنت بوش درمورد کاهش کسربودجه آمريکا به نصف تا سال ۲۰۰۹تطبيق می کند.

XS
SM
MD
LG