لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۰۶:۲۰

خواسته رئيس جمهور ساحل عاج از هواداران خود برای پايان خشونت عليه صلح بانان


لوران گباگبو Laurent Gbagbo رئيس جمهوری ساحل عاج ازهواداران خود خواسته است موج تظاهرات خشونت آميزعليه ماموران حافظ صلح سازمان ملل متحد را پايان دهند.

آقای گباگبو اين درخواست را شامگاه روز چهارشنبه وبه دنبال گفتگوهای خود با اولوسه گون اوباسانجو Obasanjo Olusegun رئيس جمهوری نيجريه ورئيس اتحاديه آفريقا وچند مقام بلند پايه سازمان ملل متحد مطرح ساخت.

پيشتر در روزچهارشنبه، صلحبانان سازمان ملل متحد چهارتن ازتظاهرکنندگانی را که به يک پايگاه سازمان ملل درشهر گيگلو حمله کرده بودند، به ضرب گلوله ازپای درآوردند. صلحبانان به دنبال اين حمله، شهر را تخليه کردند.

قراراست امروز، پنجشنبه، شورای امنيت سازمان ملل متحد با تصويب قطعنامه ای، تحريم هائی را عليه هريک ازطرف های ساحل عاج که روند صلح را مختل کند، برقرارسازد. ميانجيگران مورد حمايت سازمان ملل متحد کوشش می کنند پس ازجنگ داخلی سال ۲۰۰۲ ساحل عاج، اين کشور را به سوی صلح هدايت کنند.

به دنبال جنگ داخلی، شمال ساحل عاج درکنترل شورشيان وجنوب آن درکنترل دولت درآمده است.

XS
SM
MD
LG