لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۰۷:۳۳

وزيرخارجه آمريکا: برای مهار خشونت در دارفور سازمان ملل اقدام کند


کاندوليزا رايس وزيرامورخارجه آمريکا می گويد نيروی حافظ صلح اتحاديه آفريقا درکارمهار خشونت های منطقه دارفوردرسودان به ظرفيت خود نزديک شده است وبنابراين ممکن است لازم باشد که سازمان ملل متحد خود وارد ماجرا شود.

درحال حاضريک نيروی هفت هزارنفری حافظ صلح وابسته به اتحاديه آفريقا دردارفوراستقراردارد. خانم رايس ازدولت سودان خواست به جای مخالفت با پيشنهادهای ناظربرافزايش نيروی حافظ صلح، با جامعه بين المللی درباره دارفورهمکاری کند.

درهمين حال بيش از ۴۰ سازمان غيردولتی درآفريقا برای جلوگيری ازانتخاب رئيس جمهوری سودان به عنوان رئيس اتحاديه آفريقا، مبارزاتی را آغازکردند. به گفته اين گروه ها، واگذاری رياست اتحاديه آفريقا به سودان، اعتباراين اتحاديه را کاهش می دهد وکوشش های مربوط به حفاظت ازصلح را به خطرمی اندازد.

موجی ازخشونت های جاری ميان گروه های شورشی وشبه نظاميان عرب هواداردولت، منطقه دارفور را ظرف سه سال گذشته درخود گرفته است. تاکنون ده ها هزارنفر دراين خشونت ها جان خود را ازدست داده اند.

XS
SM
MD
LG