لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۰۳:۱۴

بررسی عميق و همه جانبه سنای آمريکا برای انتخاب يک عضو ديوان عالی کشور


ساموئل آليتو Samuel Alito که پرزيدنت بوش اورا برای عضويت ديوان عالی آمريکا معرفی کرده است، دراظهارات روزسه شنبه خود درمجلس سنای آمريکا درجلسه بررسی صلاحيت وشايستگی وی برای تصدی اين مقام گفت هيچ کس، ازجمله يک رئيس جمهوری دردوران جنگ، نمی تواند بالاترازقانون باشد.

دراين جلسه ازآقای آليتو که مورد سئوالات بسيار دشواری قرارگرفته بود، پرسش شد که اختيارات رئيس جمهوری را دردوران جنگ عليه آزادی های مدنی افراد چگونه ارزيابی می کند. آقای آليتو درپاسخ گفت بخش حقوق مدنی درقانون اساسی آمريکا درتمامی دوران ها قابل اجرا است وهيچ کس نمی تواند بالاترازقانون قرارگيرد.

از زمانی که پرزيدنت بوش اذعان کرد استفاده ازيک برنامه زيرنظرگيری الکترونيکی را برای زيرنظرگرفتن ارتباطات بين مردم درآمريکا ودرخارج ازآمريکا بدون کسب مجوزازدادگاه مورد تصويب قرارداده است، موضوع اختيارات رئيس جمهوری آمريکا به صورت مساله مهمی درآمده است.

آقای آليتو همچنين توضيح داد براين باوراست که قانون اساسی آمريکا ازحقوق شخصی وخصوصی افراد حفاظت می کند. اين يک اصل عمده در رای صادره سال ۱۹۷۳ ديوان عالی آمريکا بود که با تکيه برآن، سقط جنين قانونی اعلام شد.

کانديدای پرزيدنت بوش همچنين گفت دادگاه ها بايد تابع تصميمات قبلی باشند وتنها درشرايط خاصی می توان تصميمات متخذه را لغوکرد.

بسياری ازدمکرات ها ازآن بيم دارند که ممکن است آقای آليتو موازنه ايدئولوژيکی ديوان عالی کشور را به طرف جناح " راست " تغييردهد.

XS
SM
MD
LG