لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳ ایران ۰۲:۳۳

گفتار روز: نگرانی جامعه بين المللی از برنامه هسته ای ايران


جمهوری اسلامی ايران پُلُمبهايی را که ناظران سازمان ملل برتأسيسات تحقيقات هسته ای در نطنز نهاده بودند گشود.

تصميم ايران به ازسر گيری تحقيقات هسته ای نگرانی جامعه بين المللی را برانگيخته است. ايران دو سال پيش، براساس يک توافق با اتحاديه اروپا تعهد کرد اين تحقيقات را به حال تعليق درآورد.

ولف گنگ شوسل Wolfgang Schuessel صدراعظم اتريش و رئيس ادواری جديد اتحاديه اروپا ميگويد اتحاديه اروپا " از تحولاتی که در ايران رخ ميدهد به هيچوجه راضی نيست...؛ و امکان اِعمال تحريمها هنوز کماکان به قوت خود باقی است." وی اضافه کرد: " صحبت از انرژی هسته ای و جنبه نظامی انرژی اتمی يک بازيچه نيست."

"فرانک والتر استاينمير " Steinmeier وزير امور خارجه آلمان ميگويد ازسر گيری فعاليتهای تحقيات هسته ای ايران " نشانگر نقض تعهدات بوسيله آن کشور است.... اين تخلف نميتواند پيآمدی در بر نداشته باشد، و بدون تبعات باقی بماند ."

" فيليپ دوست بلازی " وزير امور خارجه فرانسه نيز مصرانه از ايران خواسته است که " بی درنگ و بدون قيد و شرط در تصميم خود تجديد نظر کند.

" محمد البرادعي، رئيس سازمان بين المللی انرژی اتمی ميگويد " شکيبايی او و کشورهای سراسر جهان رو به پايان است "

در آمريکا، " شان مکورميک" سخنگوی وزير امور خارجه ميگويد زمامداران ايران " در مسأله هسته ای بيشتر و بيشتر خود را در جهان تنها و بيشتر و بيشتر ديگر کشورهای جهان را متحد می بينند.

" اسکات مک کلالن سخنگوی کاخ سفيد ميگويد " رفتار دولت ايران در دو دهه گذشته نشان داده است که به اين دولت در زمينه برنامه هسته ای نميتوان اعتماد کرد." مک کللان گفت:

" آنها عمليات خود را از ديد جامعه جهانی پنهان نگاه داشته اند. آنها توافقهای خود با جامعه جهانی را نقض کرده اند. جامعه جهانی ازقصد ايران به دستيابی به سلاح هسته اي، که زير پوشش برنامه هسته ای غير نظامی صورت ميگيرد، واقعاً نگران است. " سخنگوی کاخ سفيد اضافه کرد: " شمار روزافزونی از اعضای هيأت مديره سازمان بين المللی انرژی اتمی مايلند که " اگر رژيم مذهبی ايران رفتار خود را تغيير ندهد و با حسن نيت به ميز مذاکرات باز نگردد، پرونده ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد ارجاع گردد." آقای مک کللان ميگويد اظهارات محمود احمدی نژاد رئيس جمهور ايران دائر بر نابوی اسراييل " دليل ديگری است که چرا جامعه بين المللی نبايد به ايران اجازه توليد سلاح هسته ای را بدهد."

XS
SM
MD
LG