لینکهای قابل دسترسی

شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۱۶:۵۴

کوشش آمريکا برای احتراز از تاخير در انتخابات فلسطين


درکوششی برای احتراز ازهرگونه تاخير در برگزاری انتخابات قريب الوقوع فلسطينيان، قراراست دوتن ازفرستادگان بلند پايه آمريکائی ظرف همين هفته درخاورميانه با مقامات اسرائيلی وفلسطينی ديداروگفتگوکنند.

سخنگوی وزارت امورخارجه آمريکا می گويد بخشی ازگفتگوها، درارتباط با اين نگرانی ها است که ممکن است اسرائيل از رای گيری دربيت المقدس شرقی جلوگيری به عمل آورد. سخنگوی وزارت امورخارجه آمريکا گفت طرفين قبلا نسبت به برگزاری انتخابات درمنطقه اشغالی به توافق رسيده بودند ودليلی دردست نيست که چرا نبايد توافق جديدی دراين مورد به عمل آيد.

اسرائيل هشدارداده است اگرکانديداهای گروه ستيزه جوی حماس اجازه يابند که درانتخابات ۲۵ ژانويه شرکت کنند، ممکن است مانع از رای دادن آن ها شود.

محمود عباس رئيس حکومت خود مختارفلسطينی اعلام کرده است اگراسرائيل تهديد خود را به مورد اجرا بگذارد، برگزاری انتخابات را به تعويق خواهد افکند.

در رويدادی ديگر، پليس اسرائيل دربيت المقدس شرقی روز سه شنبه ازاقدامات دوفلسطينی که درآغازدوران مبارزات انتخاباتی دست به مبارزات انتخاباتی زده بودند، جلوگيری به عمل آورد.

XS
SM
MD
LG