لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۲۳:۳۹

گفتار روز: پيام پرزيدنت بوش به مناسبت سال جديد ميلادی


رئيس جمهوری آمريکا می گويد، در سال جديد ميلادی ، پيروزی بر تروريسم و شکوفايی اقتصادی آمريکا از طريق ايجاد مشاغل جديد ، در رأس اولويتهای برنامه او قرار دارد.

در مقابل، حزب اپوزيسيون دموکرات آمريکا معتقد است که پرزيدنت بوش بطور ناعادلانه، اقدام به قطع بودجه خدمات اجتماعی کرده است.

اسکات استرنز، خبرنگار صدای آمريکا در کاخ سفيد گزارشی در اين مورد فرستاده است که پرزيدنت بوش می گويد، در سالی که پيش رو است، رشد نظامی، سياسی، و اقتصادی عراق، برای ايالت متحده اهميت حياتی دارد، چرا که ايجاد يک جامعه آزاد در عراق، آمريکا را تبديل به مکان امن تری می سازد.

پرزيدنت بوش می گويد:" آمريکا با کمک به ايجاد صلح و آرامش و برقراری دموکراسی درعراق ، نه تنها متحدی برای جنگ عليه تروريسم بدست خواهد آورد، بلکه به ايجاد انگيزه در اصلاح طلبان در سراسر خاورميانه و فراهم آوردن امنيت بيشتر برای مردم آمريکا نيز کمک خواهد کرد."

رئيس جمهوری آمريکا در نطق هفتگی راديويی خود گفت، نيروهای نظامی آمريکا ماداميکه دست اندر کار انتقال کنترل بيشتر به واحدهای نظامی عراق هستند، حالت تهاجمی خود را حفظ خواهند کرد. پس از ناکاميهای قبلی، اکنون کوششهايی که برای بازسازی عراق انجام می گيرد، همچنان در حال پيشرفت است و رهبران سياسی عراق همچنان در مسير دموکراسی همه جانبه و فراگير، وحدت بخش و پايا به پيش می تازند. پرزيدنت بوش در روزهای آخر سال ۲۰۰۵ ، کوشيد تا از طريق سخنرانيهايی متعدد، حمايت عمومی آمريکاييان نسبت به جنگ عراق را بار ديگر جلب کند. او پس برگزاری نسبتاً آرام انتخابات پارلمانی عراق و تداوم ايجاد رشد اقتصادی در داخل آمريکا، توانست تا حدودی حمايت مردم آمريکا را بازيابد. پرزيدنت بوش می افزايد، معافيتهای مالياتی، هزينه های محدود و سخت کوشی آمريکاييان در جهت رشد اقتصادی آمريکا، مايه غبطه جهانيان است.

رئيس جمهوری آمريکا می گويد:" نرخ تورم پايين است، ميزان کارآيی سود دهی و فرآوری بالا است و واحدهای کوچک بازرگانی غنی هستند. سطح درآمد واقعی بالا است، و مصرف کنندگان اعتماد به نفس دارند، آنچه از گزارشهای مربوط به ايام کريسمس و سال نو بر می آيد، بازار مصرف عمومی نيز رونق داشته است." پرزيدنت بوش از کنگره خواسته است تا به منظور بهبودی روند اقتصادی آمريکا، با طرح پيشنهادی او برای قطع برخی هزينه ها، يا حذف حدود ۹۰ پروژه دولتی، و قطع خدمات اجتماعی را که برای نخستين بار ظرف تقريباً يک دهه انجام می گيرد، به تصويب برساند.

خانم ننسی پلوسی، رهبر دموکراتها در مجلس نمايندگان آمريکا می گويد، طرح بودجه پرزيدنت بوش، با قطع بودجه خدمات درمانی و آموزشی، باعث مخدوش شدن الويتها شده است. محل قرار گرفتن بودجه دولت فدرال می بايست بيانگر ارزشهای ملی ما باشد، اما متأسفانه طرح بودجه جمهوريخواهان، از اين آزمون سربلند بيرون نيامده اند. خانم پلوسی می گويد، دموکراتها خواهان گسترش دامنه فرصتها هستند، آنها از طريق کاهش کسری بودجه و ايجاد پوشش خدمات درمانی برای کودکان و نظاميان، از طبقه متوسط جامعه حمايت می کنند.

XS
SM
MD
LG