لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۱۹:۴۸

وخامت نظامی و بی ثباتی در مرز های اتيوپی و اريتره


سازمان ملل متحد می گويد وضعيت نظامی درطول مرزهای اريتره واتيوپی همچنان وخيم وبه گونه ای بالقوه بی ثبات است.

هيات حفاظت ازصلح سازمان ملل متحد درمرزهای اريتره واتيوپی درگزارش روزپنجشنبه خود ارزيابی هفته گذشته سازمان ملل را مورد تاکيد قرارداد. درگزارش بدون آن که توضيح بيشتری داده شود آمده است که نقل وانتقال نيروها درهردوسوی مرز ديده شده است.

بنا برگزارش، اريتره برخلاف نظرشورای امنيت که خواستار رفع محدوديت های منطقه شده است، محدوديت هائی درپروازهای هليکوپترهای سازمان ملل متحد ونگهبانی های زمينی به وجود آورده است.

شورای امنيت تهديد کرده است اگراريتره محدوديتها را برطرف نکند، اين کشور را مشمول تحريم هائی قرارخواهد داد. شورای امنيت هشدارداده است اگراريتره واتيوپی برای حل اختلافات مرزی خود متوسل به زورشوند، تحريم هائی احتمالی را عليه هردوکشوربه مورد اجرا گذارد.

زد وخوردهای مرزی بين اريتره واتيوپی که درسال ۲۰۰۰ پايان يافت، تاکنون باعث کشته شدن عده ای درحدود۷۰هزارنفرشده است.

XS
SM
MD
LG