لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۲۳:۱۳

صدای زنگهای هشدار در مورد قحطی در بخشهائی از شاخ آفريقا


زنگ های هشدار درمورد پيدايش شرايط قحطی وکمبود غذا دربخش هائی ازشاخ آفريقا به صدا درآمده است.

بنا برخبر " شبکه سيستم های هشداردهنده قحطی" ، با توجه به عدم ريزش باران های موسمی، بيش ازيک ميليون گله دار درجنوب خاوری اتيوپی با " بی غذائی شديدی" مواجه هستند.

بنا برگزارش اين گروه که هزينه آن را آمريکا تامين می کند، شرايط قبل ازقحطی درچندين منطقه بروز کرده است.

گروه می گويد دو ميليون نفرنيز به کمک های انسانی درسومالی نياز دارند و يک ميليون نفر نيز درکنيا با کمبود غذا مواجه اند.

بنا برگزارش گروه، پيدايش اين شرايطی درچنين وقتی ازسال، يعنی چند ماه پيش ازآغازفصل خشکسالی که شرايط جاری معمولا به وخيم ترين ميزان خود درسال تنزل می کند، بيدارکننده است. گروه می گويد کمک های غذائی به مناطق آسيب ديده ارسال شده است وازامداد گران خواسته است سريعا موجبات توزيع کمک ها را فراهم آورند.

XS
SM
MD
LG