لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۱۱:۴۳

گفتار روز: ميلاد مسيح، پيام مهر و محبت الهی برای بشر و نويد پيروزی نهائی نيکی بر اهرمن


دکتر امين فکرت

دو هزار سال پيش، در جهانی که مملو از منازعه و اختلاف و طعمه فقر و نفرت بود، عيسی مسيح، در اصطبلی در شهر بيت اللحم پا به عرصه وجود گذارد.

در آن دوران که در اوج قدرت مطلقه امپراتوری روم بود، کمتر کسی تصور می کرد که واقعه زايش مسيح ممکن است يک چنين تأثير ژرفی بر جهان باقی بگذارد. پيامی که از خاستگاه بظاهر ناچيز عيسی مسيح در جهان پراکنده شد، پيام مهر و محبت الهی برای نسل بشر و نيز نويد پيروزی نهايی نيکی بر اهرمن بود.

پيام مسيح، در اصل، پيام کرامت ذاتی انسانی و برادری در ميان همه ابناء بشر بود، چه، مگر جز اين بود که انسان با سيمای آفريدگار خود خلق شده بود! پيام غنودن موجود انسانی در پرتو مهر الهی و ارتباط ازلی و ابدی خالق و مخلوق به همه انسانها، حتی به ذليل ترين بردگان خدمتگزار امپراتوران متفرعن روم، ارج و ارزش نا زدودنی بخشيد.

پيام حريم مقدس فرد انسانی و ضرورت پاسداری آن، در همه جا نشر يافت و در نهايت، از قدرت مطلقه حکومت کاست.

صدها سال پس از اعلام پيام عيسی مسيح، در نفوذناپذيری حريم فرد انسانی، اصل حرمت فرد، به صورت سنگ بنای دموکراسی نوين در آمد و در اعلاميه استقلال آمريکا که می گويد: "همه انسانها يکسان آفريده شده اند و پروردگار عالم به انسان، حقوق جداناشدنی و ناگرفتنی اعطاء کرده است" تجلی يافت.

علاوه بر اين، آمريکاييان در اعلاميه حقوق شهروندان که متشکل از ۱۰ متمم نخست قانون اساسی آمريکا است ... احترام به آزادی مذهب را واجب دانسته اند.

در ظرف دهها سالی که از تصويب اعلاميه حقوق شهروندان می گذرد ... پيروان مذاهب و اديان گوناگون، از سراسر جهان، به آمريکا مهاجرت کرده اند و کشور آمريکا را به سرزمينی که از لحاظ تنوع مذهبی در جهان بی نظير است، مبدل ساخته اند.

امروزه، در آمريکا، مسيحيانِ فرق مختلف ... يهوديان ... مسلمانان ... هندوان، بودائيان ... و پيروان ساير مذاهب، آمريکا را به موطن خود مبدل ساخته اند. مردم آمريکا از هر صنف و طبقه و گروه و نژادی، آزادند، آنطور که خود می خواهند و می پسندند، آئين و مذهب خود را برگزينند.

هر کس به زبانی صفت حمد تو گويد .... آزادی مذهب، يکی از علل و موجبات نيرومندی آمريکا است.

در همان حال، نيرومندی آمريکا، آمريکا را محسود ديگران ساخته است و حسد و نفرت دشمنان خود را بر انگيخته است. دشمنان آزادی، در روز يازدهم سپتامبر سال ۲۰۰۱ ميلادی يک نمونه از دشمنی خود را در معرض ديد جهانيان قرار دادند. از آن تاريخ به بعد، آمريکا و بقيه جهان متمدن، جنگ جهانی خود را عليه تروريسم آغاز کرده اند.

پرزيدنت جرج- دابليو- بوش، رئيس جمهوری آمريکا می گويد، در اين ايام مقدس و در روزهای گردهم آييهای خانوادگی، مردم آمريکا، ياد و خاطره هم ميهنان خود را که بالاترين بهاء ممکن را برای حفظ آزادی و کشور خويش پرداختند، گرامی می دارند، فداکاری آنان را ارج می نهند و از پروردگار متعال، خير و نيکی برای بازماندگان عزيز آنان مسئلت می کنند. ما از درگاه قادر متعال مسئلت می کنيم، مردان و زنان سپاهيان ما را در پناه خود قرار دهد. بسياری از مردان و زنان اونيفورم پوش ما در سرزمينهای دوردست، به دور از وطن و خانواده خود به انجام وظيفه اشتغال دارند، تا در جهت پيشبرد آرمان آزادی و صلح بکوشند. مردم آمريکا، جملگی، يکدل و يکزبان، تقدير و سپاس خود را به پيشگاه آنان تقديم می دارند، و بازگشت آنان را به سلامت به ميهن خويش آرزو می کنند.

XS
SM
MD
LG