لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۱۹:۲۸

هشدار رامسفلد در مورد خطر خروج سريع نيروهای آمريکائی از عراق و افغانستان


دانلد رامسفلد وزيردفاع آمريکا هشدارداده است که خروج زودرس نيروهای آمريکا از افغانستان و يا عراق، باعث حملات تروريستی بيشتری در منطقه و در نقاط ديگر خواهد شد.

آقای رامسفلد اين نظر را روز پنجشنبه درجريان ديدار با نيروهای آمريکا درپايگاه هوائی بگرام درنزديکی کابل پايتخت افغانستان ابراز داشت. وزيردفاع آمريکا متعاقبا عازم بغداد شد.

اظهارات روز پنجشنبه آقای رامسفلد درنزديکی کابل، تنها چند روزپس ازآن مطرح می شود که وزارت دفاع آمريکا اعلام داشت قصد دارد دراوائل سال آينده حدود ۲۵۰۰ تن ازنيروهای آمريکا را از افغانستان فرا خواند.

آقای رامسفلد گفت علی رغم خروج محدود نيروهای آمريکائی، واشنگتن همچنان خود را متعهد به سرکوبی تروريست ها درافغانستان می داند.

در رويدادی ديگر، يک واحد نگهبانی نيروهای ائتلاف و پليس افغان درنخستين ساعت های روزپنجشنبه درمرکزافغانستان مورد حمله شورشيان قرارگرفتند. درجريان مبادله تيراندازی بين طرفين، دوتن ازشورشيان ويک پليس افغان کشته شدند.

مقامات ولايت غزنه می گويند واحد نگهبانی با دفع حملات شورشيان، سه تن ازستيزه جويان را به اسارت خود درآورد. شورشيان به دنبال ضد حمله نيروهای آمريکائی وافغان، گريختند ومقاديری اسلحه ازخود به جای گذاردند.

XS
SM
MD
LG