لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۱۰:۱۵

Editorial: Focus Needs to be on Iran not U.S


# 296

محمد البرادعی ، رئيس سازمان بين المللی انرژی اتمی ، می گويد: ايالات متحده آمريکا بايد به ايران تضمين های امنيتی بدهد تا به اين وسيله دولت ايران را متقاعد سازد که برای محدود ساختن برنامه اتمی خويش بکوشد. بسياری از کشورها معتقدند که ايران، باطناً در پشت ظاهر برنامه های اتمی غير نظامی، در حقيقت واقع در صدد توليد تسليحات هسته ای است.

علاوه بر اين آقای البرادعی ، موکداً از آمريکا خواسته است ، همچنانکه تاريخ تجديد مذاکرات ايران و اتحاديه اروپا نزديک ميشود ، از اين جريان دوری نگزيند ، و بيشتر خود را وارد مراوده حاضر سازد.

ادم ارلی ، سخنگوی وزارت خارجه آمريکا می گويد برای برخورد با خطرات حاصله از برنامه اتمی ايران، توجه ، بايد در نقطه ای که کانون مسأله را تشکيل می دهد متمرکز گردد.

سخنگو می گويد: "مسأله اين نيست که چرا آمريکا مثلاً A (آ) را انجام می دهد و B (ب) را انجام نمی دهد."

بيائيد توجه خود را به اصل مسئله بهمان نقطه ای که بايد و شايد معطوف کنيم که جز روال رفتار سوء دولت ايران و تخلف از تعهدات خود و نيز توسّل به فريب و نيرنگ چيز ديگری نيست.

سخنگو می افزايد: "پيش از آنکه کسی از آمريکا بخواهد ، دست بکار ديگری بزند ... برعهده دولت ايران است که به پرسشها ، ابهامات و شبهات پاسخ دهد. و مانند يک عضو مسئول جامعه جهانی رفتار کند و از تخلف از پيمان خود با کشورهای اروپائی سه گانه و سايرين دست بردارد."

ادم ارلی ، سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا می گويد: "نقش فعلی ديپلوماتيک آمريکا در ارتباط با برنامه اتمی ايران نقشی مقتضی و بمورد است."

سخنگو می افزايد: "رفتار ما منطبق است با وظيفه ای که از اعضاء هيئت مديره سازمان بين المللی انرژی اتمی انتظار ميرود و آن وظيفه نيز ايجاب می کند ابعاد برنامه هسته ای ايران را روشن سازيم و برای ابهامات و شبهات موجود پاسخ بخواهيم. علاوه بر اين ما از ديپلوماسی سه کشور اتحاديه اروپا و ديگران که مايلند فرمولی از طريق مذاکره بيابند تا ايران را وادار سازند از تعهدات و تضمينهای خود برای ارائه ضمانت به جهان از جهت نبود هرگونه برنامه تسليحات اتمی تبعيت کند، پشتيبانی ميکينيم."

آقای ارلی می گويد : هيچيک از ما نمی خواهد ايرانی را در برابر خود ببيند که دارای سلاحهای اتمی باشد ، بنابراين همه ما در جهت تحقق اين هدف کوشش می کنيم.

XS
SM
MD
LG