لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۱۴:۰۰

محروميت دو دونده نامدار آمريکائی


بموجب حکم ديوان داوری ورزشی در روز سه شنبه " تيم مونتگومری " Tim Montgomery دونده آمريکائی و رکورددار جهان در دوی ۱۰۰ متر مردان و " کريست گائينس " Chryste Gaines ديگر دونده آمريکائی و صاحب دو مدال المپيک های انفرادی بدليل استفاده از داروهای توان بخش غير مجاز برای دو سال از شرکت در مسابقات محروم شدند.

صدور حکم برغم نتايج مثبت اين دو دونده و بر اساس شواهد و مدارک موجود مبنی بر استفاده از داروهای غير مجاز صادر شد.

مونتگومری بايد جوايز نقدیاش را که از ماه مارس ۲۰۰۱ دريافت کرد پس بدهد و رکورد جهانی اش از دفاتر ثبت رکوردهای جهانی پاک خواهد شد و تمام دست آوردهای Gaines نيز از نوامبر ۲۰۰۳ ببعد به حساب نخواهد آمد.

دو دونده آمريکائی در ميان ده ها ورزشکاری بودند که در سال ۲۰۰۳ در دادگاههای فدرال آمريکا در تحقيقات مربوط به شرکت داروسازی " بالکو " Balco ادای شهادت کردند.

" بالکو " در توليد و توزيع داروی توان بخش غير مجاز مرسوم به " تی . جی . اچ " TGH که استفاده از آن با آزمايشهای معمول ورزشکاران قابل تشخيص نبود گناهکار شناخته شد و مقامات مسئول آن به زندان رفتند و جرائم نقدی پرداختند.

XS
SM
MD
LG