لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۱۹:۵۰

گزارش اقتصادی: سازمان تجارت جهانی


سه شنبه هفته آينده، اجلاس سازمان تجارت جهانی با شرکت وزيران دارائی و نمايندگان مالی 149 کشور عضو سازمان تجارت جهانی در هنگ کنگ برگزار خواهد شد. سازمان تجارت جهانی در نظر دارد در اين نشست در پی قطعنامه دوحه، برای توسعه تجارت آزاد جهانی و از ميان بردن فقر در کشورهای فقير و در حال رشد تلاش نمايد.

يکی از مهمترين مسائل مورد بحث در اجلاس هفته آينده سازمان تجارت جهانی سوبسيدهای کشاورزی کشورهای ثروتمند به کشاورزان خود است.

کشورهای ثروتمند ميگويند در صورتی سوبسيدهای کشاورزی خود را کاهش خواهند داد که کشورهای در حال رشد نيز سياست حمايت از محصولات داخلی را متوقف کنند و سياست بازار آزاد اقتصادی را بمرحله اجرا بگذارند.

کشورهای در حال رشد ميگويند طرحهای ارائه شده در مورد کاهش سوبسيدهای کشاورزی آمريکا و اتحاديه اروپا کافی نيست.

پرزيدنت بوش، رئيس جمهوری آمريکا، ميگويد تجارت آزاد بازارهای جهانی را بروی کالاهای آمريکائی باز خواهد کرد و باعث ايجاد کار در آمريکا خواهد شد.

آقای بوش ميافزايد چنانچه اصول و مقررات سازمان تجارت جهانی از طرف تمام کشورها رعايت شود و زمينه برای مبادلات آزاد و منصفانه فراهم گردد، کارفرمايان و کارگران صنعتی، کشاورزی و خدماتی آمريکا قادر خواهند بود با هر کسی در هر زمان و يا مکانی به رقابت بپردازند.

رابرت پورتمن، نماينده بازرگانی آمريکا ميگويد واشنگتن حاضر است برای آزاد کردن تجارت جهانی امتيازاتی به کشورهای در حال رشد بدهد.

پژوهش تازه ای نشان ميدهد عليرغم اينکه اکثر مردم مطمئن نيستند که تجارت آزاد جهانی به نفع آنهاست، افکار عمومی در آمريکا و اروپا طرفدار تجارت آزاد جهانی است.

اين پژوهش از مصاحبه با هزاران نفر در آمريکا و اروپا صورت گرفت و نتايج آن که در مجله مارشال فاند آلمان منتشر شد حاکيست که اکثر پرسش شوندگان اعتقاد دارند توسعه تجارت آزاد جهانی به نفع شرکتهای بزرگ و کشورهای در حال رشد مانند چين و هند خواهد بود.

بعد از بن بست مذاکرات اوليه در سطوح مختلف، به ويژه مذاکرات ژنو بين اعضای عمده سازمان تجارت جهانی، کارشنان اقتصادی اميد چندانی به حل مسائل موجود در تجارت آزاد جهانی ندارند.

الن اوکسلی، رئيس هيئت مديره گروه رشد جهانی، که مرکز آن در در واشنگتن است و از تجارت آزاد جهانی پشتيبانی ميکند ميگويد با توجه با اختلافات شديد و اساسی بين اعضای عمده سازمان تجارت جهانی انتظار نميرود سازمان تجارت جهانی در اجلاس سه شنبه هفته آينده خود بتواند به موفقيت های چشم گيری دست يابد.

در همين رابطه اندرو استولر قاتم مقام سابق سازمان تجارت جهانی ميگويد با توجه به اختلافات حل نشده در مذاکرات مقدماتی انتظار نميرود سازمان تجارت جهانی بتواند به توافق جامعی دست يابد.

آقای استولر ميافزايد اگر سازمان تجارت جهانی بتواند توافق بر سر مسئله سوبسيدهای کشاورزی را حل کند راه برای مذاکرات مسائل ديگر هموار خواهد شد.

تعدادی از کشورهای آسيائی نسبت به از ميان بردن موانع موجود و دست يابی به تجارت آزاد جهانی در اجلاس سه شنبه هفته آينده سازمان تجارت جهانی در هنگ کنگ ابراز بد بينی ميکنند.

هدا بايرون، خبرنگار صدای آمريکا در هنگ کنگ ميگويد تا زمانيکه کشورهای ثروتمند سوبسيدهای کشاورزی خود را به کشاورزان خود قطع نکنند کشورهای در حال توسعه آسيائی حاضر به دادن امتيازات بيشتری نخواهند بود.

ژنرال پاسکال لمی، رئيس سازمان تجارت جهانی ميگويد در حال حاضر مقرراتی در سيستم کنونی سازمان تجارت جهانی وجود دارد که منصفانه نيست و به زيان کشورهای در حال توسعه است. با توجه به اينکه دو سوم اعضاء سازمان تجارت جهانی را کشورهای در حال رشد تشکيل ميدهند، تا زمانيکه کشورهای ثروتمند امتيازات ندهند، امکان دستيابی به توافقی جامع بهيچ وجه وجود ندارد.

سازمان خواربار جهانی وابسته به سازمان ملل متحد ميگويد سازمان تجارت جهانی بايد به کشورهای فقير کمک کند تا بتوانند طرحها و پيشنهادات جديد تجارت آزاد جهانی را به پذيرند.

چين که چهار سال پيش به سازمان تجارت جهانی پيوست بتدريج در بازارهای جهانی در صنايع مختلف تفوق و برتری قابل ملاحظه ای يافته است.

کشورهای در حال رشد ميگويند چين بازارهای خود را بروی کشورهای ديگر باز نکرده است، ولی اخيراٌ چين قول داده است که بازارهای خود را بروی رقابت جهانی بگشايد و موانع موجود در تجارت آزاد جهانی را از ميان بردارد.

XS
SM
MD
LG