لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳ ایران ۱۹:۴۶

تسهيلات بيشتر برای رفت و آمد در خط کنترل نظامی در کشمير


درمنطقه تقسيم شده کشمير به عده بيشتری اجازه داده شد از پنج گذرگاه خط کنترل نظامی که به دنبال زلزله ماه اکتبر ازسوی هند وپاکستان برقرارگرديد، عبورکنند.

گذرگاه ها ابتدا عمدتا برای مبادله تجهيزات امدادی جهت زلزله زدگان مورد استفاده قرارمی گرفت. گذرگاه ها اکنون به روی غيرنظاميان گشوده شده است تا ازوضعيت رفاهی بستگان خود درسوی ديگرخط کنترل آگاهی يابند.

روزپنجشنبه 25 نفرازخط کنترل نظامی درناحيه اوری Uri درکشمير تحت کنترل هند عبور کردند. مقامات هند می گويند 20 نفر از اين عده به کشميرپاکستان رفتند وپنج نفربه کشميرهند بازگشتند. چهارنفرازافرادی که به کشميرپاکستان رفتند، ساکن کشميرپاکستان هستند که درکشميرهند سرگردان شده بودند.

کوشش های مربوط به متحد ساختن خانواده های کشميری ازهم جدا شده ازطريق گشودن گذرگاه های مرزی، به عنوان اقدام جديدی در روند صلح تقريبا دوساله بين پاکستان وهند تلقی شده است.

XS
SM
MD
LG