لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۴ تیر ۱۴۰۳ ایران ۱۷:۰۰

استراتژی دولت  بوش برای پيروزی در عراق


کاخ سفيد جزئيات گزارشی را منتشر ساخته است که پرزيدنت بوش آن را " استراتژی پيروزی در عراق " توصيف ميکند.

اين گزارش زير عنوان " استراتژی ملی برای پيروزی در عراق " بامداد امروز، چند ساعت قبل از آنکه پرزيدنت بوش برای تشريح برنامه هايش از طريق يک سخنرانی مهم راهی آکادمی نيروی دريائی آمريکا در آناپوليس مريلند شود ، منتشر شد.

گزارش، تعيين تاريخی مشخص را برای خروج سربازان آمريکائی ازعراق رد ميکند، و ميگويد هيچ جنگی با يک جدول زمانی مشخص به پيروزی نرسيده است .

گزارش، شورشيان را ، ترکيبی از عراقی های ضد دموکراسی يا هنوز وفادار به صدام حسين، و يا تروريست هائی مداند که دنبال آرزوها و اميال القاعده هستند.

گزارش همچنين بر پيشرفت هائی تاکيد ميگذارد که دولت ميگويد در زمينه های سياسی، اقتصادی و امنيتی ، از جمله آموزش بيش از دويست هزارنيروی عراقی ، حاصل شده است

. با اينحال، گزارش ميگويد انتظار استقرار يک دموکراسی کامل و فعال در ظرف مدتی کمتر از سه سال پس از خلع صدام از قدرت ، انتظاری دور از واقع است.

XS
SM
MD
LG