لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۰۲:۰۰

شورای دفاع از حقوق بشر


شورای حقوق بشر مارک- لی- گان، معاون مديرکل وزارت امورخارجه آمريکا، در سخنانی در واشنگنتن اعلام کرد که ايجاد "شورای حقوق بشر" در سازمان ملل متحد يک الويت فوری است، چون، ابزارهايی که سازمان ملل متحد در حال حاضر برای پاسداری از حقوق بشر در اختيار دارد.

جمگلی کهنه و فرسوده و نيازمند مرمت هستند. "شورای حقوق بشر" بصورتی که از طرف کوفی عنان، دبير کل سازمان ملل متحد پيشنهاد شده است، جای کميسيون فعلی حقوق بشر را که به حق، اعتبار و اهميت خود را از دست داده است، خواهد گرفت. آقای لی- گان می گويد، در شرايط حاضر، تعدادی از هرزه ترين متخلفان حقوق انسانی، با تبانی خود با باندهای منطقه ای، به طريقی خود را به نامزدی و پس از آن نمايندگی در کميسيون حقوق بشر می رسانند، تا به اين وسيله، از نمايان شدن کارنامه نامطلوب خود و نمايش آن در برابر ديدگان جهانيان جلوگيری کنند.

با توجه به همين نکته است که "شورای جديد حقوق بشر" دارای منافذ کمتر و نتيجتاً اعتبار بيشتر و ترجيحاً، اعضای معدودتری خواهد داشت. کيفيت و چگونگی راهيابی به عضويت "شورا" خود، معيار درجه احترام، اعتبار و نفوذ "مکانيسم" تازه خواهد بود.

آقای لی- گان می گويد، اعضای شورای حقوق بشر، بايد آتش نشانان، و نه اينکه آتش افروزان جهان باشند. دولت آمريکا سعی می کند، شورای حقوق بشر را بوسيله مؤثرتر، کاراتر، و جوابگوتری مبدل سازد. مثلاً، هنگاميکه کشورها، شروع به نقض حقوق بشر و بی حرمتی نسبت به موازين انسانی می کنند، مدير شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بايد در موقعيتی باشد که بتواند بلافاصله صدای اعتراض خود را فارغ از هر گونه قيد و بندی بلند کند. آقای لی- گان می گويد، آمريکا در صدد تشکيل و ايجاد وسيله ای در سازمان ملل متحد است تا بتواند به سرعت به تخطيات حقوق بشر رسيدگی، و نيز به کشورهايی که مايل به تحکيم سازوکار وضعيت حقوق بشر در داخل کشورهای خود هستند، کمکهای لازم را ارائه کند.

آقای لی- گان پيشنهاد کرد، بودجه کار کميسيونر حقوق بشر سازمان ملل متحد به دوبرابر افزايش يابد. آقای لی- گان می گويد، ترتيبات جديد در دفتر کار کميسيونر حقوق بشر بايد به گونه ای باشد که توجه خود را مستمراً بر مسأله حقوق بشر متمرکز سازد، و نه اينکه از بيچارگی، به مسائل حاد ديگری چون جلوگيری از بروز بحران، ممانعت از بروز منازعه و کمکهای فنی، علاوه بر وظايف حقوق بشری خود بپردازد.

آقای لی- گان از کليه کشورهای دموکراتيک خواست، در اتحاديه مخصوصی مجتمع شوند تا از نفوذ کشورهای غير دموکراتيک ممانعت به عمل آورند. لی- گان می گويد، کشورهای دموکراتيک مسئوليت دارند با يکديگر همکاری کنند، تا حصول اهداف اصلی سازمان ملل متحد و تحقق قوه آن، به خصوص در راه اعتلاء کرامت انسانی امکان پذير گردد.

XS
SM
MD
LG