لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۱۷:۵۹

حملات انتحاری بغداد بيش از سی و چهار کشته قربانی گرفت


مقامات عراقی می گويند درحملات انتحاری جداگانه ای با اتومبيل های حامل بمب درجنوب بغداد، دست کم 34 نفرکشته شدند.

يکی ازبمب گذاران اتومبيل خود را روزپنجشنبه دربرابربيمارستانی درشهرکوچک محموديه منفجرکرد و 30 نفر را کشت.

ده ها نفر، ازجمله چهارسربازآمريکائی، نيزدراين انفجارمجروح شدند.

درحمله ديگری درنزديکی شهرحله دست کم چهارنفرجان خود را ازدست دادند. ارتش آمريکا نيزگزارش داد انفجاريک بمب کنار جاده، دوسربازآمريکائی را درنزديکی بغداد کشت. سه سربازديگرآمريکائی نيزبراثر زخم هائی که درنتيجه تيراندازی روزچهارشنبه برداشته بودند، جان خود را ازدست دادند.

درهمين حال دربغداد وکلای مدافع صدام حسين علی رغم تهديد قبلی خود درمورد تحريم محاکمه به دنبال ترور دوتن ازهمکاران خود، اعلام کردند درجلسه روزدوشنبه دادگاه حضورخواهند يافت.

عِصام غزاوی Issam Ghazawi يکی ازوکلای مدافع گفت تيم دفاعی برای احتراز ازاقدام دادگاه درمورد تعيين تيم دفاعی ديگری، دردادگاه حضور خواهد يافت. آقای غزاوی افزود با اين حال نگرانی های امنيتی مربوط به حفاظت ازجان وکلای مدافع هنوزبرطرف نشده است. يک مقام آمريکائی روزچهارشنبه گفته بود وکلای مدافع پيشنهادهای دولت عراق را درمورد بهبود وضعيت امنيتی پذيرفته اند.

XS
SM
MD
LG