لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۰۳:۰۳

دولت کره جنوبی: دانشمند پيشگام شبيه سازی جرم اخلاقی مرتکب نشده است


"هوانگ وو سوک" پيشگام کلون سازی و دانشمندی که اولين شبيه سازی از جنين انسان در جهان را انجام داد، پس از اذعان به قبول سلول بنيادين از اهدا کنندگانی که پول گرفته اند، از تمام مقامات رسمی خود از جمله رياست تحقيقات سلول جنينی کره جنوبی، استعفا کرد.

دولت کره جنوبی ميگويد آنچه آقای هوانگ انجام داد بخاطر شکل دريافت تخم سلولی بنيادين از انسان، هيچ اصل اخلاقی را نقض نکرده است.

امروز پنجشنبه وزير بهداشت کره جنوبی اعلام کرد که اين وزارت خانه تأييد کرده است برخی از کسانيکه به اين پروژه تخم سلول بنيادين دادند، برای کمک خود پول دريافت کردند، و همچنين دو عضو هيأت پژوهشی تخم سلول بنيادين را از بدن خود به پروژه اهدا کرده بودند.

دريافت پول از نظر استاندارد های بين المللی غير اخلاقی است. وليکن سخنگوی وزارت بهداشت کره جنوبی گفت از آنجا که تخم سلول بنيادين داوطلبانه داده شده است، اقدامات مزبور ناقض استانداردهای اخلاقی آن زمانِ کره جنوبی نبودند.

کمی پيش از اين، همين امسال، کره جنوبی قانون جديدی را تصويب کرد که بموجب آن پرداخت پول برای دريافت تخم سلول بنيادين ممنوع شد.

اوائل اين ماه "جرالد شاتن " محقق آمريکائی که همکار آقای هوانگ بود، به همکاری خود با وی پايان داد و علت تصميم خود را نقض موازين اخلاقی اعلام کرد.

XS
SM
MD
LG