لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۱۶:۱۰

امکان بتعويق افتادن ارجاع پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت


آمريکا واروپا احتمال می دهند موضوع ارجاع پرونده برنامه اتمی ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد برای اِعمال تحريم هائی احتمالی، به عقب افتد.

ديپلمات های مستقر درسازمان بين المللی انرژی اتمی می گويند مقامات آمريکائی واروپائی با به تاخيرانداختن پرونده ايران موافقت کرده اند تا فرصت بيشتری برای روسيه درمتقاعد ساختن ايران به مصالحه درباره برنامه اتمی خود فراهم آيد.

قراراست هيات مديره سازمان بين المللی انرژی اتمی روزپنجشنبه در وين تشکيل جلسه دهد.

در واشنگتن، شان مک کورمک سخنگوی وزارت امورخارجه آمريکا اظهارداشت مقامات آمريکا واروپا کوشش می کنند ايران را ترغيب به بازگشت به ميزمذاکره کنند. گفتگوهای بين اروپا وايران درماه اوت گذشته به دنبال اقدام ايران درمورد ازسرگرفتن فرآوری اورانيوم وموج انتقادات بين المللی درقبال اين اقدام قطع شد. آمريکا، ايران را متهم ساخته است که خواستار توليد سلاح های اتمی است. اين اتهامی است که ايران تکذيب می کند.

درهمين حال يک ايرانی درتبعيد روز دوشنبه دولت تهران را متهم ساخت که مجدانه با همکاری کره شمالی دست اندرکاراحداث تونل هائی برای پنهان داشتن فعاليت های اتمی خود است. ايرانی درتبعيد، عليرضا جعفر زاده سخنگوی پيشين شورای مقاومت ملی ايران است که آمريکا آن را به عنوان يک سازمان تروريستی طبقه بندی کرده است.

XS
SM
MD
LG