لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۱۶:۰۱

عربستان سعودی وايران از جمله بزرگترين نا قضان آزادی مذهب در جهانند


آمريکا برای دومين سال پياپی، متحد خود عربستان سعودی را به عنوان يکی ازبزرگترين نقض کنندگان آزادی مذهب درجهان معرفی کرده است.

درگزارش سالانه وزارت امورخارجه آمريکا درباره وضعيت آزادی مذهب درکشورهای جهان که روز سه شنبه منتشرشد، ازعربستان سعودی دراين مورد نام برده شده است.

وزارت امورخارجه آمريکا درگزارش خود از هشت کشور به عنوان " کشورهائی که به ويژه مورد نگرانی قراردارند" نام برده است. اين کشورها عبارتند از برمه، چين، اريتره، ايران، کره شمالی، عربستان سعودی، سودان و ويتنام.

درگزارش سال گذشته وزارت امورخارجه آمريکا نيزازهمين کشورها نام برده شده بود. گزارش، بسياری ديگرازکشورها، ازجمله اسرائيل وپاکستان متحدان آمريکا را نيزدراين زمينه گناهکاردانسته وبه علت وجود تبعيض با استفاده ازحربه قانونی عليه اقليت های مذهبی مورد انتقاد قرارداده است.

کاندوليزا رايس وزيرامورخارجه آمريکا طی سخنانی برای خبرنگاران اظهارداشت ويتنام گام هائی درجهت بهبودی آزادی مذهب برداشته است واگر اقدامات خود را دراين زمينه ادامه دهد، نام آن ازفهرست حذف خواهد شد.

کشورهائی که درگزارش ازآن ها نام برده می شود، با تحريم های احتمالی آمريکا مواجه خواهند بود.

XS
SM
MD
LG